Završna radionica vezana uz model upravljanja ekomuzejom ovog ponedjeljka u Mošćeničkoj Dragi

U sklopu ove radionice prikazat će se i primjer dobre prakse Centra promocije u okviru projekta “Mala barka 2 – Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana”.

Mošćenička Draga – Nakon uspješno odrađenih radionica u okviru projekta Culturecovery (financiranog iz programa Interreg Centar Europe) održanih prošle godine, završna radionica vezana uz model upravljanja ekomuzejom i javno/privatnom participacijskom procesu promišljanja i odlučivanja, te poslovnim mogućnostima koje omogućuje postojanje Ekomuzeja održat će se ponedjeljak, 25. ožujka s početkom u 18 sati u zgradi javne namjene.

U sklopu ove radionice prikazat će se i primjer dobre prakse Centra promocije u okviru projekta “Mala barka 2 – Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana”, sufinanciranog sredstvima EU fonda za regionalni razvoj iz Programa suradnje INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA 2014.-2020.

Dnevni red:
I dio
18:00 – 18:10 h
Uvod u radionicu i predstavljanje projekata (Rikardo Staraj, načelnik Općine Mošćenička Draga, prof.dr.sc. Robert Mohović, Natali Iskra, stručni suradnik za EU projekte)

18:10 – 18:40 h
Kratki pregled konceptualnog okvira upravljanja Ekomuzejem, s naglaskom na njegovoj ulozi u uključivanju nematerijalne kulturne baštine:
• Predstavljanje prethodnih projektnih koraka vezanih uz upravljanja Ekomuzejem;
• Predstavljanje CULTURECOVERY modela upravljanja;
• Novi elementi upravljanja nematerijalnom kulturnom baštinom.
(Tamara Nikolić Đerić, Etnografski muzej Istre – Pazin i Udruga Batana – Rovinj)

II dio Plenarna rasprava
18:40 – 19:30 h
• Model upravljanja Ekomuzejom i javno/privatnom participacijskom procesu promišljanja i odlučivanja te poslovnim mogućnostima koje omogućuje postojanje Ekomuzeja;
• Prikaz primjera dobre prakse na primjeru projekta Mala barka 2 i rad Centra promocije kroz kojeg će biti predstavljeni rezultati projekta Mala barka 2, promidžbeni materijali i prekogranični itinerari, postavljene jednoobrazne markacije kao i mogućnosti za turiste da se upoznaju s autohtonom ponudom pomorske baštine putem organiziranih manifestacija Mala barka 2, te tako doprinesu razvoju i oživljavanju bogate pomorske, ribarske i brodograđevne baštine.
Gosti: Tamara Nikolić Đerić (Etnografski muzej Istre – Pazin i Udruga Batana – Rovinj)
Valnea Ivašić (TZ Kvarnera)
• Razmatranja i predstavljanje tema za raspravu
• Rasprava

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net