Zbog dugova za preseljenje u Jurdane Komunalac razmatra prodaju Mrkata

Ugovorom je bilo predviđeno da će se, u slučaju nemogućnosti prodaje, prodati druga imovina društva ili će otplatu preuzeti na sebe Grad Opatija što bi mu se priznalo kao ulaganje u temeljni kapital te bi otplatom kredita postao većinski vlasnik. Grad Opatija preuzima otplatu dijela 41% kredita, koliko ima udjela u upisanom kapitalu  dok bi se ostatak otplaćivao prodajom imovine, zemljišta na Vrutkima, vage i sl.

Jurdani – Na nedavno održanoj sjednici Skupštine društva Komunalac d.o.o. Jurdani prihvaćena su financijska izvješća za 2019. godinu, no nije dana razrješnica upravi društva što otvara mogućnost njenog opoziva, budući da su vlasnici nezadovoljni načinom kako to društvo provodi Odluke o gospodarenju otpadom – prvenstveno jer gubitke poslovanja drugih poslovnih jedinica nadoknađuje iz dobiti koju ostvaruje na odvozu otpada.

Nakon zgrade peze, Mrkat bi također mogao na javni natječaj…

Na toj sjednici predložena je, pored ostalog, prodaja opatijskog mrkata kako bi se otplatio kredit društva podignut radi preseljenja poslovanja društva u Jurdane. Naime, društvo Komunalac d.o.o. je radi izgradnje sportske dvorane na Lipovici trebalo iseliti iz dotadašnjih prostora te je otkupilo prostor u Jurdanima kojeg je koristio Metal Opatija d.o.o. U ugovoru kojeg su potpisali svi suvlasnici društva bilo je predviđeno da će se kredit otplatiti prodajom zemljišnih čestica iznad opatijske Nove ceste – iznad groblja Volosko za koje se pretpostavljalo da su vlasništvo Komunalca, a za koje se Grad Opatija obvezao odrediti što atraktivniju namjenu u prostornom planu. U međuvremenu na ta ista zemljišta se upisala Republika Hrvatska kao vlasnik te nije bilo moguće provesti tu zamisao.

Ugovorom je bilo predviđeno da će se, u slučaju nemogućnosti prodaje, prodati druga imovina društva ili će otplatu preuzeti na sebe Grad Opatija što bi mu se priznalo kao ulaganje u temeljni kapital te bi otplatom kredita postao većinski vlasnik. Grad Opatija preuzima otplatu dijela 41% kredita, koliko ima udjela u upisanom kapitalu  dok bi se ostatak otplaćivao prodajom imovine, zemljišta na Vrutkima, vage i sl.

Budući da društvo ostvaruje gubitke u poslovanju gospodarenjem tržnicama – a u svom vlasništvu i dalje ima dvije tržnice,  onu na Voloskom koja se iznajmljuje kao poslovni prostor te Mrkat u Opatiji, predloženo je da se provede procjena tih nekretnina te da se s njihovom eventualnom prodajom zatvori kredit podignut radi preseljenja Komunalca u Jurdane.

error: Content is protected !!