Željka Bedić održala predavanje ‘Kosturnica na Kosnici u Mošćenicama – bioarheološka analiza koštanog materijala’ @ Mošćenička Draga

Predstavljeni su rezultati antropološke analize na ljudskim koštanim ostacima iz kosturnice na Kosnici u Mošćenicama otkrivenim i izvađenim 2017. godine

Mošćenička Draga – Dr.sc. Željka Bedić, iz zagrebačkog Antropološkog centra HAZU-a održala je prošlog petka predavanje ‘Kosturnica na Kosnici u Mošćenicama – bioarheološka analiza koštanog materijala’. Tom prilikom predstavila je rezultate antropološke analize na ljudskim koštanim ostacima iz kosturnice na Kosnici u Mošćenicama otkrivenim i izvađenim 2017. godine prilikom radova na sanaciji zida trga provedena je početkom ljeta 2018. godine u crkvi sv. Sebastijana.

– Pošto je riječ o kosturnici, a ne o pojedinačnim ukopima došlo se do nekih generalnih zaključaka vezanih uz demografske trendove i zdravlje populacije koja je tamo pokopana. Na temelju broja ponavljanja određenog koštanog elementa određen je najmanji broj osoba u kosturnici koji iznosi 651. Na odraslim osobama spol je mogao biti određen na samo 75 donjih čeljusti od kojih 36 pripada muškim, a 39 ženskim osobama. Kod djece je bilo sačuvano najviše čitavih desnih goljeničnih kostiju (91) koje su bile izmjerene te se na temelju njihovih dužina odredila starost. Čak su 64 kosti pripadale fetusima što je realna slika za predindustrijska vremena kad je najveća smrtnost djece bila u najmlađoj dobnoj skupini, samo neki su od podataka koje je Bedić predstavila zainteresiranoj publici.

Predavanje je održano u organizaciji Katedre Čakavskog sabora općine Mošćenička Draga.

Foto: Robert Doričić

error: Content is protected !!