Žmergov eko otok dostupan svakog petka tijekom rujna @ Opatija

Arhiva

Arhiva

Prikupljati će se različiti otpad od baterija, lijekova, plastike do malog električnog i elektroničnog otpada, otpadnog jestivog ulja, limenki, konzervi itd. Jedini uvjet je da taj otpad kao plastična ambalaža, konzerve, tetrapak, bude potpuno čist (opran i suh).

Opatija – Iz Udruge Žmergo pozivaju sve zainteresirane građane na akciju selektivnog sakupljanja otpada na Žmergovom eko otoku.

– Dođite i saznajte kako odložiti koju vrstu otpada i gdje, te riješite anketu. Na Žmergovom eko otoku dočekati će vas članovi Žmerga na promotivno edukativnom štandu s informacijama ali i kutijama za skupljanje pojedinih vrsta otpada. Žmergov eko otok će se održavati u Opatiji svaki petak u rujnu (5.9. 12.9. 19.9. i 26.9) ispred Opatijske tržnice po lijepom vremenu od 9 do 12 sati, a u slučaju kiše možete nas naći u našim prostorima na adresi Viktora Cara Emina 3, poručili su iz Žmerga.

Prikupljati će se različiti otpad od baterija, lijekova, plastike do malog električnog i elektroničnog otpada, otpadnog jestivog ulja, limenki, konzervi itd. Jedini uvjet je da taj otpad kao plastična ambalaža, konzerve, tetrapak, bude potpuno čist (opran i suh). Žmergo će sakupljeni otpad predati Komunalcu da se dalje zbrine na pravilan način. Sumirano, građani mogu donijeti otpad, Žmergovci će ga preuzeti i rado odgovoriti na sve vaše upite vezane uz selektivno sakupljanje otpada.

Žmergov eko otok se održava u sklopu projekta Ekološki centar Opatija u partnerstvu s Primorsko – goranskom županijom, Komunalcem d.o.o. Opatija, Parkovima d.o.o. Opatija i Društvom “Naša djeca” Opatija.

N. C. / PodUčkun.net

error: Content is protected !!