Žmergov eko otok @ Opatija, Matulji

...ilustracija...

…ilustracija…

– Žmergov eko otok će se održavati u Opatiji petkom: 28.03., te tijekom cijelog travnja i svibnja ispred Opatijske tržnice po lijepom vremenu od 9 – 12 sati. U Matuljima smo 27.03., 22.05., 12.06. i 03.07.2014. u istom vremenu. U Matuljima će se lokacije mijenjati, pa pratite objave, a 27.03. smo ispred starog Konzuma, napomenuli su iz Udruge.

Opatija, Matulji – Pozivamo sve zainteresirane građane na akciju selektivnog sakupljanja otpada na Žmergovom eko otoku. Dođite i saznajte kako odložiti koju vrstu otpada i gdje, te riješite anketu, poručili su iz udruge Žmergo.

Na Žmergovom eko otoku dočekati će vas članovi Žmerga na promotivno-edukativnom štandu s informacijama, ali i kutijama za skupljanje pojedinih vrsta otpada.

ekoloski_centar_opatija

– Žmergov eko otok će se održavati u Opatiji petkom: 28.03., te tijekom cijelog travnja i svibnja ispred Opatijske tržnice po lijepom vremenu od 9 – 12 sati. U Matuljima smo 27.03., 22.05., 12.06. i 03.07.2014. u istom vremenu. U Matuljima će se lokacije mijenjati, pa pratite objave, a 27.03. smo ispred starog Konzuma, napomenuli su iz Udruge.

Prikupljati će se različiti otpad od baterija, lijekova, plastike do malog električnog i elektroničnog otpada, otpadnog jestivog ulja, limenki, konzervi itd. Jedini uvjet je da taj otpad kao plastična ambalaža, konzerve, tetrapak, bude potpuno čist (opran i suh). Žmergo će sakupljeni otpad predati Komunalcu da se dalje zbrine na pravilan način. Sumirano, građani mogu donijeti otpad, Žmergovci će ga preuzeti i rado odgovoriti na sve vaše upite vezane uz selektivno sakupljanje otpada.

Žmergov eko otok se održava u sklopu projekta Ekološki centar Opatija u partnerstvu s Primorsko-goranskom županijom, Komunalcem d.o.o. Opatija, Parkovima d.o.o. Opatija i Društvom “Naša djeca” Opatija, te uz financijsku potporu Grada Opatije, Primorsko-goranske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i suradnju Općine Matulji.

N. C. / PodUčkun.net

error: Content is protected !!