Značajni napredak u turističkim rezultatima: Osobito jačaju dolasci u predsezoni i posezoni @ Kastav

…ilustracija…

Prema prikupljenim podacima vidljiv je velik udio zemalja njemačkog govornog područja u turističkom prometu, jer posjetitelji iz Njemačke i Austrije čine gotovo polovicu broja kastavskih gostiju.

Kastav – Značajan napredak u turističkim rezultatima ostvaren je ove godine na području Kastva. Prema statističkim podacima Turističke zajednice, u razdoblju od siječnja do listopada 2017. godine zabilježeno je ukupno 6.318 dolazaka, od kojih su domaći turisti ostvarili 734, a strani 5.584. Usporedni podaci u odnosu na 2016. godinu pokazuju vidljivo povećanje ne samo ukupnog broja gostiju, već i broja noćenja. Tako je u razdoblju od siječnja do listopada 2017. na području Kastva ostvaren porast dolazaka od čak 42 posto.

Posebno je provedena analiza posjećenosti kastavskog područja u razdobljima predsezone i posezone, budući da se već duže vrijeme intenzivno radi na obogaćivanju ponude koja će privući turiste u Kastav i u razdoblju izvan dva najintenzivnija ljetna mjeseca, navodi se u tekstu objavljenom u kastavskom javnom glasilu Glas kastavski.

U tekstu se ističe kako analiza provedena na desetogodišnjoj razini pokazuje kako se sezonalnost tuističkog prometa još uvijek osjeća, ali je njen utjecaj s protekom godina ipak slabiji. U čitavom razdoblju od 2006. do 2017. bilježi se rast dolazaka i noćenja u predsezoni i posezoni, a nastavak takvog trenda očekuje se i u idućim godinama.

Usporedbom predsezone tekuće i prethodne godine dolazi se do zaključka kako je u predsezoni, od ožujka do kraja lipnja, zabilježeno 41% više dolazaka, a posezoni (rujan i listopad) ostvareno je povećanje od 14%.

Za turističke djelatnike i privatne iznajmljivače od velike su važnosti i podaci o demografskim obilježjima gostiju koji posjećuju Kastav, kako bi se i turistička ponuda bolje prilagodila zahtjevima tržišta. Prema prikupljenim podacima vidljiv je velik udio zemalja njemačkog govornog područja u turističkom prometu, jer posjetitelji iz Njemačke i Austrije čine gotovo polovicu broja kastavskih gostiju.

Struktura prema dobnim skupinama također je vrijedan pokazatelj za prilagođavanje, odnosno proširenje turističke ponude, a iz podataka tz vidljivo je kako gotovo trećina gostiju spada u skupinu od 30 do 45 godina starosti. Kada se njima pribroji skupina gostiju mlađih od 18 godina, te dvije dobne skupine zajedno čine čak 50% ukupnog broja gostiju, što govori kako se prvenstveno radi o obiteljima s djecom.

Prosječna dužina trajanja boravka gostiju u dosadašnjem dijelu 2017. godine iznosila je 4,34 dana, dok je u 2016. godine prosječna dužina boravka bila 3,95 dana, pa je i takav trend produženja boravka vrlo ohrabrujuć podatak za turistički razvoj Kastva.

Produženje boravka svakako je rezultat i porasta broja i kvalitete privatnoga smještaja, koji najčešće biraju upravo obitelji s djecom. U 2017. godini, zaključno s 1. studenim, na području tz grada Kastva posluje čak 79 pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, u čijem je vlasništvu 91 apartman i 15 soba te 12 kuća za odmor, a najveći je porast ponude smještaja ostvaren u posljednje četiri godine.

Davor Žic / PodUčkun.net

error: Content is protected !!