Županija odobrila sredstva za uređenje vanjskog igrališta i izradu dokumentacije za Vatrogasni centar @ Matulji

Arhiva: ilustracija...

Arhiva: ilustracija…

U području školstva, kako je izvijestila pročelnica UO za odgoj i obrazovanje Edita Stilin, novost je da 1. prosinca počinje s radom još jedan glazbeni odjel, u OŠ ”Milan Brozović” Kastav

Rijeka, Matulji, Kastav – Uređenje vanjskog igrališta u Jankovićevu dolcu sufinancirat će i Primorsko-goranska županija, kazao je župan Zlatko Komadina na jučerašnjem press kolegiju, dodavši da će Općini Matulji za ovu namjeru pripasti veći dio od 1,1 milijun kuna raspoređenih u sklopu 3. poziva za programe ravnomjernog razvitka i izradu projektne dokumentacije visibility studija za razne lokalne projekte koji se zatim mogu kandidirati za programe EU. Uz to, na matuljskom će području sredstva od Županije dobiti i Vatrogasni centar Šapjane kojemu će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije.

– Takve investicije bit će sve manje moguće jer je ovo raspored nenamjenskog dijela prihoda Županije koji dolazi iz poreznog dijela, koji se smanjuje za 15 milijuna kuna. Stoga će se fokus Županije usmjeravati prema vlastitim programima upravnih odjela za što je kao osnivač nadležna – školstvo, zdravstvo i socijalu – iako su i tu uložena dodatna sredstva u nadstandard, kazao je Komadina.

U području školstva, kako je izvijestila pročelnica UO za odgoj i obrazovanje Edita Stilin, novost je da 1. prosinca počinje s radom još jedan glazbeni odjel, u OŠ ”Milan Brozović” Kastav.

U 2015. godini za radove na 20 osnovnih škola Primorsko-goranska županija izdvojila je 1,8 milijuna kuna, dok je u 28 srednjih škola i 3 učenička doma investirala ukupno 2,8 milijuna kuna. Županija je ulagala u izgradnju i održavanje škola, ali i u nadstandard. Tu se financira školski kurikulum, razvojni programe i radionice u 22 osnovne i 24 srednje škole. U ove programe u prvom polugodištu u osnovnim školama bilo je uključeno ukupno 1975 učenika u 114 skupina, a u srednjim školama 1452 učenika u 93 skupine. Za te programe izdvojeno je 250 tisuća kuna.

– Što se tiče budućih investicija, dobivena je suglasnost za idejne projekte dogradnje škola u Čavlima i Matuljima, kao i suglasnost na idejni projekt rekonstrukcije Područne škole Punat i izgradnje školske sportske dvorane, kazala je pročelnica, dodavši da je završen natječaj za nove stipendiste. Od 36 trenutnih stipendija oslobodilo se 13 novih i uskoro će biti objavljeno koji su novi stipendisti dobili sredstva u iznosu od 1.000 kuna mjesečno.

Od ove jeseni domovi za starije osobe čiji je osnivač Županija su samoodrživi. Osim toga, sada sva 4 doma imaju licence pa sukladno pravilniku o minimalnim socijalnim uslugama svi naši domovi imaju maksimalno trokrevetne sobe. Do tada su postojale i četverokrevetne. Posebno je važan podatak da je Primorsko-goranska županija među prvima u Hrvatskoj licencirala sve svoje domove.

Osim u objekte, nastavljena su i ulaganja u ljudske resurse. Svi kadrovi u domovima prilagođeni su Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta i svi domovi imaju kadrove propisane Zakonom o socijalnoj skrbi. Županija je u 2015. godini uložila 96 tisuća kuna u edukaciju i superviziju kadra kako bi se djelatnici kontinuirano usavršavali.
– Kvalitetan rad potvrđuje i ocjena korisnika i njihovih članova obitelji koji su naše domove ocijenili sa 4.6 i 4.7, što je velika obaveza da usluga ostane na visokom stupnju, izvijestila je Marač.

Po prvi put ove godine Županija je uložila 70 tisuća kuna za zdravstvene preglede zaposlenih u domovima. Kolektivnim ugovorom propisano je da se osobe starije od 50 godina trebaju svake dvije godine pregledati, a mlađe svake tri. Ovim ulaganjem 50 posto svih djelatnika ove godine će moći obaviti zdravstvene preglede.

– Posebno me raduje što je Županija izdvojila 60 tisuća kuna za zapošljavanje 20 osoba sa Zavoda za zapošljavanje, čime će oni steći spremu asistenta u organiziranom stanovanju i osigurali si mjesto u Centru za rehabilitaciju u 5 stanova u kojima će se za osobe s invaliditetom pružiti usluga organiziranog stanovanja”, izvijestila je pročelnica Dragica Marač rekavši da Županija ulaganjem u sustav ustanova kojima nije osnivač želi doprinijeti kvaliteti kadra koja pruža usluge građanima.

Marač je na kraju svog izlaganja izvijestila da je lista čekanja u domovima je više nego upola manja nego prije dvije godine kada je na smještaj čekalo 2.670 građana. Iako je lista i dalje velika, na njoj su i građani koji ne žele nužno ići u dom čim dođu na red, a sve hitne potrebe za smještajem rješavaju se u roku od 72 sata.

Davor Žic / PodUčkun.net

error: Content is protected !!