Županijska skupština podržala rebalans Proračuna

Visina raspoloživih sredstava konsolidiranog proračuna u 2021. povećala se za 143.244.000,00 kuna, te iznosi 1.496.323.000,00 kuna.
Opatija – U opatijskom Hotelu Royal, uz poštivanje svih epidemioloških mjera, na 3. sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije Županijski vijećnici većinom glasova podržali su rebalans Proračuna za 2021. godinu, kao i prijedlog raspodjele rezultata 2020. godine.

Visina raspoloživih sredstava konsolidiranog proračuna u 2021. povećala se za 143.244.000,00 kuna, te iznosi 1.496.323.000,00 kuna. Povećanje je rezultat povećanja prihoda tekuće godine, smanjenja primitaka od financijske imovine i zaduživanja te povećanja prenesenog neto viška prihoda i primitaka iz 2020. godine.

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog Proračuna planiraju se na razini od 1.467.915.526,20 kuna, odnosno uz povećanje od 119.499.228,80 kune ili 8,86%. Ukupni konsolidirani rashodi / izdaci Proračuna povećavaju se za 143.244.000,00 kuna i uravnoteženi su s prihodnom stranom Proračuna, odnosno s raspoloživim sredstvima.

Odlukom o raspodjeli rezultata PGŽ-a za 2020., dio sredstava u iznosu od 19.786.889,55 kuna raspoređuje se sufinanciranju posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom Covid-19, financiranju dostupnosti na primarnoj razini zdravstvene zaštite, poticanju razvoja poduzetničkog potencijala, poticaju razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara, sufinanciranju razvoja mreže sanjkališta u Gorskom kotaru, te za sufinanciranje obnove nogometnog igrališta Robert Komen.