300 tisuća kuna PGŽ-a za sanaciju Lungomarea

Sredstva su usmjerena u prioritetnu sanaciju štete na pomorskom dobru na području Grada Opatije koja je nastala uslijed orkanskog juga krajem listopada ove godine, stoji u objavi grada Opatije.

Opatija – Primorsko-goranska županija osigurala je Gradu Opatiji sredstva za sanaciju posljednica olujnog juga na pomorskom dobru.

– Temeljem Odluke Župana o raspodjeli sredstava za održavanje pomorskog dobra od 3. prosinca 2018. godine, Ugovorom o korištenju namjenskih sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu, Gradu Opatiji su osigurana sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna. Sredstva su usmjerena u prioritetnu sanaciju štete na pomorskom dobru na području Grada Opatije koja je nastala uslijed orkanskog juga krajem listopada ove godine, stoji u objavi grada Opatije.

error: Content is protected !!