DND Opatija sudjeluje na konferenciji Child in the City @ Firenza

child-in-the-city…ovo je prilika za predstavljanje učinaka akcije Grad Opatija prijatelj djece na međunarodnom nivou…
…DND će projekte prezentirati u sklopu dvije konferencijske teme – Siromaštvo djece i Pravo na igru…

Opatija/Firenza – Društvo ”Naša djeca” Opatija prezentirat će projekte na temu Dječja igra te poster prezentaciju ne temu Siromaštvo djece (predavači/prezentatori – Sanja Škorić i Ana Kola iz DND-a Opatija) na ovogodišnjoj 5. Konferenciji Child in the City 2010., Europske mreže gradova prijatelja djece. Ovo je ujedno prilika za predstavljanje pozitivnih učinaka Akcije Grad Opatija prijatelj djece na međunarodnom nivou.
– DND će projekte prezentirati u sklopu dvije konferencijske teme – ”Siromaštvo djece” u kojem je cilj prikazati primjer dobre prakse participacije djece u borbi protiv siromaštva kroz uključenost Dječjih foruma u akcije borbe protiv siromaštva, te ”Pravo na igru” u kojem treba prikazati primjer dobre prakse participacije djece u promociji kvalitetne dječje igračke te akcijama za poboljšanje dječjih igrališta u lokalnoj zajednici, kazala je tajnica društva Sanja Škorić.
Konferencija se održava svake dvije godine, a ove godine će biti održana u Firenzi, Italiji, od 27. do 29. listopada.
– Konferencija Child in the City je nadahnjujući europski pokret kojim se promiče implementacija UN-ove Konvencije o pravima djeteta na lokalnoj razini. Do sada je održano 4 Child in the City konferencija i to u Brugesu, Londonu, Stuttgartu i Rotterdamu. Na ovaj način promovirat ćemo rad Društva ”Naša djeca” Opatija, Akcije gradovi/općine prijatelji djece u Opatiji i Lovranu te aktivnosti u našoj lokalnoj zajednici vezanim uz participaciju djece u poboljšanju dječje igre te borbi protiv siromaštva, objasnila je Škorić.
Hrvatsku će, među brojnim predavačima i prezentatorima iz inozemstva, na Konferenciji predstavljati predstavnici Saveza DND-a Hrvatske, DND-a Zabok i DND-a Opatija.
Davor Žic / Liburnija.net

error: Content is protected !!