Financiranje javnih programa @ Kastav

kastav_zrak1…zahtjevi se podnose na obrascu uz obrazloženje projekta…
…natječaj traje do 30. rujna…

Kastav – Gradonačelnik Ivica Lukanović objavio je natječaj za financiranje javnih potreba na području Grada Kastva za 2011. godinu, koji se može preuzeti na službenoj internetskoj stranici Grada tj. klikom na ovaj link.
Radi se o prikupljanju projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba u djelatnosti zdravstva, socijalne skrbi, predškolskog odgoja, osnovnog školstva, kulture, sporta i tehničke kulture, očuvanja okoliša, zadovoljavanje potreba osoba treće životne dobi i zadovoljenje potreba mladih, a pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve udruge, klubovi, fizičke i pravne osobečije je sjedište odnosno prebivalište na području Grada Kastva ili su njihovi projekti i programi od interesa za Grad Kastav.
Zahtjev za financiranje se podnosi na obrascu i mora sadržavati i pismeno obrazloženje projekta ili programa, te visinu potrebnih financijskih sredstava iskazanu u kunama. Obrazac za prijavu , može se preuzeti u Upravi Grada Kastva ili sa web stranice Grada Kastva.
Zahtjev se podnosi Gradonačelniku Grada Kastva, Kastav, Zakona kastafskega 3, zaključno do 30. rujna 2010. godine.
Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!