FM SDP-a: Opatija ima najmanju nezaposlenost na Liburniji

Liburnija.net: Aleksandar Vignjević, Ivan Vidaković i Petra Mirković @ Opatija

Tendencija porasta nezaposlenosti imala je slabiji intenzitet na području grada Opatije, a tome su doprinijele odrađene mjere koje je poduzela aktualna politika, što je dovelo do toga da u Opatiji ipak nije tako loše kao u ostalim liburnijskim mjestima, rekao je Aleksandar Vignjević.

Opatija – Članovi Foruma mladih SDP-a Opatije jučer su održali tiskovnu konferenciju na kojoj su istaknuli činjenicu da Opatija ima najmanju nezaposlenost od svih jedinica lokalne samouprave na Liburniji.

– Od početka ekonomske krize, nezaposlenost je rasla u cijeloj državi, što se naravno reflektiralo i na Primorsko – goransku županiju, a samim time i na Opatiju. Međutim tendencija porasta imala je slabiji intenzitet na području grada Opatije, a tome su doprinijele odrađene mjere koje je poduzela aktualna politika, što je dovelo do toga da u Opatiji ipak nije tako loše kao u ostalim liburnijskim mjestima, rekao je Aleksandar Vignjević, član Foruma mladih SDP-a Opatije.

Njegov kolega Ivan Vidaković, istaknuo je koje su mjere dovele do manje nezaposlenosti.

– Do smanjenja negativne tendencije doveli su brojni gradski programi i mjere kao stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od godine dana, sufinanciranje zapošljavanja na javnim radovima u tvrtkama poput Opatije 21 odnosno tvrtke Parkovi d.o.o., poticaji i zapošljavanja radnog poduzetništva, potpora zapošljavanja osoba s invaliditetom te potpora obrtnicima za početak obavljanja djelatnosti, napomenuo je Vidaković, dok je Petra Mirković istaknula koje mjere se provode za povećanje konkurentnost mladih osoba na tržištu rada.

– Na području Liburnije, Grad Opatija zabilježio je najmanju nezaposlenost mladih u dobi do 35 godina. Grad pruža potporu i mladima do 29 godina i daje mogućnost da se usavrše u informatici i stranim jezicima, odnosno nude im se verificirani programi koji se upisuju u radnu knjižicu. Novost je uvođenje njemačkog i engleskog jezika, kao i edukacija u uslužnim djelatnostima u turizmu, dodala je Petra Mirković.

Nikola Cvjetović / Liburnija.net

error: Content is protected !!