Kako će izgledati grad budućnosti? Kastav prvi na Liburniji dobio strategiju razvoja pametnog grada

…ilustracija…

Zanimljivo je da je, u anketi provedenoj tijekom izrade strategije, čak 83 posto stanovnika voljelo imati mobilnu aplikaciju putem kojem bi mogli sudjelovati u procesu odlučivanja, primjerice, savjetodavnim referendumima.

Kastav – Kastav 2022. godine je grad ugodnog života, mjesto u koje mladi dolaze živjeti, raditi i podizati svoje obitelji. Njegova svakodnevica počiva na visokoj razini životnog standarda, razvijenom poduzetništvu i obrtu, kvalitetnom predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju te izdvajanjima za socijalne programe kojima se podržava inkluzivnost ugroženih društvenih skupina. Široka primjena digitalnih tehnologija i društvenih inovacija čine Kastav urbanom sredinom koja svoju sadašnjost i budućnost kontinuirano promišlja, stavljajući kvalitetu i standard života svojih građana u centar razvojnih politika.

Taj se zaključak navodi u Strategiji razvoja pametnog grada koji je za Kastav izradila konzultantska kuća Sense Consulting, a jednu od značajnijih uloga u tom je procesu odigrao i aktualni opatijski gradski vijećnik te bivši pomoćnik ministra gospodarstva Vedran Kružić kao vanjski suradnik. Tako je Kastav postao prva jedinica lokalne samouprave na liburnijskom području s promišljenim planiranjem sustava pametnog grada, pojma koji se definira kao sredina koja koristi informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) za poboljšanje kvalitete života i standarda svojih građana.

– Ostvarivanjem postavljenih ciljeva Strategije i uspješnom implementacijom pametnih rješenja, Grad Kastav će postići iskorak u ključnim područjima djelovanja – pametno društvo, pametna infrastruktura i pametno upravljanje te izvršiti svoje pozicioniranje na regionalnoj mapi pametnih i kreativnih gradova, navodi se u strategiji, u kojoj se kao pojedinačne mogućnosti primjene tehnologije u svakodnevnom životu građana spominju, recimo, pametna dječja igrališta koja kinetičku energiju korisnika pretvaraju u šarenilo boja i zvukova. Još jedna od mogućnosti je sustav sigurnosti koji kombinira senzore i sigurnosne kamere te obavještava članove obitelji, gradske vlasti i policiju u slučaju ugroze sigurnosti djece ili starijih i nemoćnih osoba, a zanimljiva je i ideja „virtualnog hotela“ koji spaja turističku ponudu i razvijene ICT tehnologije.

Čitav koncept pametnog grada nadovezuje se i na dugu kastavsku tradiciju umjetnosti i kulture, stoga je i engleskom nazivu „smart city“ naglašen „art“ kao umjetnost.

– Kroz svoju dugu i bogatu povijest, Grad Kastav je oduvijek bio jedno od kulturno-umjetničkh središta prostora Kvarnera na kojem se isprepliće kultura i baština Mediterana i Srednje Europe. S očuvanim kontinuitetom urbanog i kulturnog razvoja Grad je stoljećima pokretan vještinama i intelektom kreativnih i vrijednih stanovnika koji su doprinijeli stvaranju njegovog prepoznatljivog identiteta i bogate tradicije. S ciljem daljnjeg napretka u skladu s globalnim trendovima, Grad Kastav je pristupio izradi ovog dokumenta kojim se osiguravaju temelji za realizaciju koncepta pametnog grada vođenog idejom dugoročnog, sveobuhvatnog i zaokruženog razvoja, istaknuto je u strategiji.

Tijekom izrade strategije napravljena je i anketa sa 250 sudionika, koja je pokazala da je 73 posto građana izrazilo svoje zadovoljstvo kulturnim manifestacijama i infrastrukturom u gradu Kastvu. Preko 45% ispitanika izjavilo je kako bi voljeli biti pobliže obavješteni radu gradske uprave na području kulturnih događanja u Kastvu. Preko 60% ispitanika iskazuje zadovoljstvo s obrazovnim institucijama, školama i vrtićima u gradu Kastvu, te su obrazovanje i cjeloživotno učenje naveli kao jedan od najvažnijih faktora za kvalitetu života u gradu. Stanovnici bi također bili spremni koristiti digitalnu širokopojasnu infrastrukturu u cilju obrazovanja i usavršavanja iz svojih domova. Preko 70% ispitanika je zainteresirano za pohađanje raznih edukacija koje bi doprinijele poboljšanju njihovih kompetencija, vještina i znanja, a 83% anketiranih stanovnika grada Kastva bi iskoristili mogućnosti mobilne aplikacije preko koje bi im bilo omogućeno sudjelovanje u procesu odlučivanja (poput javnih rasprava, glasanje o inicijativama i davanje prijedloga gradskoj upravi…). Također, čak 88,8% ispitanika smatra kako bi učinkovito korištenje tehnologije unaprijedilo i poboljšalo kvalitetu i standard života u gradu. U anketama je čak 88.8% stanovnika navelo kako su spremni u većoj mjeri odvajati kućni otpad (plastika, staklo, baterije, odjeća i slično) te također smatraju kako inicijativa pametnog grada možedoprinijeti većoj energetskoj učinkovitosti u gradu Kastvu.

Temeljem toga, formirana su tri osnovna cilja strategije pametnog grada. Prvi cilj odnosi se na razvoj pametnih rješenja za povećanje transparentnosti, građanske participacije i međusektorske suradnje, u sklopu kojeg se planira izrada sveobuhvatne gradske e-platforme putem koje bi se provodilo informiranje građana, ali i lokalni referendumi te javna savjetovanja. Drugi je cilj razvoj pametnih rješenja za povećanje kvalitete i prepoznatljivosti društvene infrastrukture grada, a odnosi se na bolju valorizaciju kulturnih i turističkih potencijala, ali i omogućavanja kvalitetnijeg rada udruga. Treći je cilj izrada pametnih rješenja za učinkovitije upravljanje gradskom infrastrukturom, odnosno implementacija ICT rješenja u upravljanje prometom, javnom rasvjetom, gospodarenje otpadom…

Cjelokupna strategija dostupna je kao dokument putem gradskih internetskih stranica.

Davor Žic / PodUčkun.net

error: Content is protected !!