Kastav – grad malih muzeja: Interpretacijska strategija definirala načine valorizacije kulturne baštine

Ovaj dokument, objedinjujući zaključke dosadašnjih gradskih, županijskih i nacionalnih strategija, donosi cjeloviti i razrađeni plan upravljanja gradskom baštinom, odnosno platformu koja će razvijati nove proizvode i programe za lokalno stanovništvo i posjetitelje pod radnim nazivom „Kastav, grad malih muzeja“.

Kastav – Kulturna, povijesna i prirodna baština – ona materijalna poput gradskih zidina, Crekvine ili šumskih staza, ali i ona nematerijalna kao što su pučke legende i naslijeđe kastavskih velikana – spada među najvrijednije resurse koje Kastav ima. Stoga je baština bila i predmetom mnogih strateških dokumenata, među kojima su u posljednje vrijeme usvojeni strategija razvoja pametnog grada, strategija  razvoja turizma i program ukupnog razvoja Grada Kastva.

Idičina peknjica

Najnoviji u tom nizu strateških dokumenata je interpretacijski plan koji je za Grad Kastav izradila tvrtka Muze, a u čijoj su izradi sudjelovali i brojni lokalni dionici poput gradskih djelatnika, predstavnika turističkog sektora i kulturnih radnika, predstavnika vrtića i škole, ali i istaknutih organizatora programa kao što je Hani Mohorovičić iz KKL-a, Saša Matovina iz Udruge Kanat koja organizira Čansonfest, Dragica Stanić, urednica Glasa kastasvkog Veljka Spničić – Rajko, Ivica Rubeša iz Udruge Belica…

Ovaj dokument, objedinjujući zaključke dosadašnjih gradskih, županijskih i nacionalnih strategija, donosi cjeloviti i razrađeni plan upravljanja gradskom baštinom, odnosno platformu koja će razvijati nove proizvode i programe za lokalno stanovništvo i posjetitelje pod radnim nazivom „Kastav, grad malih muzeja“.

– Interpretacijsko planiranje se može definirati kao proces odlučivanja koji spaja upravljačke potrebe i želje korisnika kako bi se utvrdio najučinkovitiji način prenošenja poruke ciljanoj publici o određenom baštinskom fenomenu ili pojavi. S obzirom da se znanja i potrebe s vremenom mijenjaju, interpretacijski plan treba biti fleksibilan, kratak ili ne suviše detaljan kako bi ga mogli koristiti svi koji sudjeluju u njegovoj provedbi. Ništa u njemu ne treba biti striktno zacrtano – on raste i nadopunjava se s realizacijom svake od njegovih faza u procesu provedbe, stoji u planu, uz koji je izrađen i akcijski plan s troškovnikom, prema kojemu bi ukupni trošak implementacije svih aktivnosti bio nešto manji od 14 milijuna kuna.

Postojeća i planirana interpretacijska infrastruktura na području Kastva ovim je planom podijeljena u četiri cjeline. Cjelina „Interpretacija u zatvorenom“ obuhvaća Muzejsku zbirku Kastavštine, Miće zavičajne muzeje (Idičina peknjica, Osojnakova kotlarija, Filetova kovačija i Vikotova bačvarija), Kuću belice te centar Putevima Vincenta i Ivana iz Kastva. Pješačko-biciklističke staze u šumama Lozi i Lužini svrstane su pod cjelinu „Interpretacija na otvorenom“, a projekt „Naš stari grad“ u cjelinu audiovizualni mediji. Manifestacije kao što su Kastavsko kulturno leto, Bela nedeja, Pust va Kastve te Dan Grada Kastva i Dječji dan.

Ciljevi interpretacijskog plana su stvoriti javni prostor koji slavi baštinu, razvijati duh Kastva u europskom kontekstu povezujući stanovnike s njihovim jedinstvenim kulturnim i prirodnim nasljeđem, prenoseći ga svim posjetiteljima te omogućiti da kastavska baština postane dostupna svima.

– Javni prostor treba omogućiti slojevito interpretacijsko iskustvo koje uključuje niz interpretativnih, pomno dizajniranih i oblikovanih medija i alata. Interpretacija baštine trebala bi pružiti stanovnicima Kastva priliku za spoznavanjem, izazvati interes za prošlost, stimulirati emocionalne veze i potaknuti zajedničku ulogu u procesu očuvanja kastavske baštine, istaknuto je u dokumentu.

Bačvarija

Kao važan korak u ostvarenju ciljeva, uz unaprjeđenje valorizacije postojeće baštine i daljnji razvoj pokrenutih projekata kao što je Kuća belice ili centar Putevima Vincenta i Ivana iz Kastva, ovim su planom predviđeni i nove, zanimljive aktivnosti.  Među njima je interpretacijski centar Kastavskih zidina radnog naziva Castrum Kastav, kao točka koja korisniku otkriva zanimljivosti o kastavskim gradskim zidinama, gradskim vratima i svim kulama, ali i interpretacijsko-edukacijski centar kastavskih vrtova Hortus Castrum koji bi upoznavao korisnike s fenomenom terasastih vrtova unutar i izvan gradskih zidina Kastva, odavši tako počast vinogradima, voćnjacima i povrtnjacima, stoljećima kultiviranima na kršu, što su hranili generacije Kastavaca.

Na Trgu Istarske vile predviđeno je tematsko dječje igralište Mali artižani, opremljeno malom ljetnom pozornicom i auditorijem na otvorenom za koncerte, predstave i druge manifestacije.

– Osim auditorija koji bi se koristio za edukativne aktivnosti na otvorenom: radionice, predavanja i školu u prirodi, tematsko dječje igralište skladno bi nadopunjavalo navedene sadržaje. Mehanički moduli za igru povezani su s temom tradicijskih obrta “Delavske škole” koja je smještena na trgu Istarske vile. Kroz module za igru djeca će učiti i sami se okušati u poslu kovača, bačvara, kotlara, klesara i stolara. Dječje igralište je unikatno, oblikovano samo za Kastav, inovativno i vrhunske produkcijske razine prema ISO standardima, navodi se u strategiji.

Uz infrastrukturne projekte, koji uključuju poseban sustav javne rasvjete, ujednačene urbane opreme poput klupica te interaktivnih interpretacijskih oznaka, ovim su dokumentom predviđene i tematske ture i interpretacijska uprizorenja događaja iz kastavske povijesti i legendi – primjerice, sudbina zloglasnog kapetana Morellija – ali i posebna interaktivna aplikacija i internetska stranica.

– Grad Kastav je istaknuto baštinsko središte Kvarnera koje kroz platformu za upravljanje interpretacijom baštine „Kastav, grad malih muzeja“ na jedinstven način slavi, čuva, prezentira i interpretira svoj identitet, povijest i nasljeđe, osiguravajući održivi način njihova korištenja. Raznolikom infrastrukturom i medijima interpretacije te inovativnim interpretacijskim programskim aktivnostima stvara se kontekst za autentični doživljaj Grada Kastva; potiče se interes i želja za istraživanjem, učenjem i spoznajom kod svih korisnika te predstavlja nezamjenjivo ishodište za rast i napredak pojedinca i zajednice u cjelini, zaključuje se u interpretacijskom planu.

Trošak realizacije interpretacijske strategije, prema akcijskom planu s troškovnikom, iznosi oko 14 milijuna kuna za projekte koji bi se realizirali tijekom narednih pet ili šest godina, odnosno zaključno sa 2025. godinom. Najveći dio troškova otpada na infrastrukturne projekte, pa se tako za Muzejsku zbirku Kastavštine predlaže program vrijedan oko 700 tisuća kuna, Kuću belice oko 1,3 milijuna kuna, Centar Vincenta i Ivana iz Kastva nešto više od milijun kuna, za Interpretacijski centar Kastavskih zidina 1,7 milijuna kuna, koliko je planirani trošak i za centar vrtova Hortus catrum, dok interpretacijski sustav na otvorenom prema planu stoji oko 4 milijuna kuna, a sustav urbane opreme, rasvjete i signalizacije ukupno oko 3,4 milijuna kuna.

Tekst je izvorno objavljen u novom broju Glasa kastavskog.

 

error: Content is protected !!