LAG Terra Liburna podijelit će pola milijuna eura putem pet natječaja ove godine

Više podataka o javnom pozivu, kao i detaljnije informacije o pojedinim tipovima operacija možete pogledati na www.terra-liburna.hr.

Rukavac – LAG Terra Liburna u ovoj godini planira otvarati pet natječaja s ukupno planiranih skoro pola milijuna eura no odlučili su prije toga putem javnog poziva vidjeti interes korisnika za određene tipove operacija. Cilj poziva je pravovremena prilagodba strategije realno iskazanom interesu, kako bi se osigurala sustavna i ciljana provedba LRS, te kako bi se zadovoljile potrebe na terenu.

— Pozivamo zainteresirane da se zaključno do 28. veljače 2019. jave osobno u ured LAG-a (Rukavac 61, Matulji), putem e-maila terraliburna@gmail.com ili telefonskim putem na individualne konzultacije s ciljem iskazivanja interesa za korištenje bespovratnih sredstava iz EPFRR u okviru provedbe LRS LAG-a „Terra liburna“ za navedene tipove operacija. Kako bi se potencijalni korisnici mogli pravovremeno pripremiti, te kako bi LAG mogao usvojiti i implementirati izmjene svoje LRS, potrebno je na terenu s korisnicima ispitati realni interes i procijeniti stupanj u kojem potencijalni korisnici udovoljavaju uvjetima prihvatljivosti za spomenute tipove operacija. U svrhu što bolje pripreme provedbe Strategije LAG-a u 2019. godini, koja je ujedno i najintenzivnija u provedbi, neophodno je prilagoditi Strategiju realno iskazanom interesu kako bi se osigurala sustavna i ciljana provedba LRS, istaknuli su u LAG-u.

TO 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Svrha je osuvremenjivanje poljoprivrednih gospodarstava zbog povećanja poljoprivredne proizvodnje, kvalitete poljoprivrednih proizvoda, konkurentnosti gospodarstava te širenja tržišta. Operacija će poticati adekvatno restrukturiranje i modernizacija postojećih gospodarstava za veći doprinos poticanju konkurentnosti poljoprivrede i osiguravanju razvoju naročito voćarstva, povrtlarstva i rasadničarstva te uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja pogodnih za ovo podneblje i područje.

U LRS LAG-a planirana sredstva u TO 1.1.1. iznose 449.088,00 HRK (60.000,00 EUR) kroz 5 projekata, no ukoliko se ovim javnim pozivom pokaže povećan interes za navedeni TO, LAG će povećati alokaciju sredstava. Kao primjer, kroz TO 1.1.1. može se financirati kupnja mehanizacije, opreme, stoke ili zemlje.

TO 1.1.2. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Dodatne se vrijednosti stvaraju putem prerade i prodaje proizvoda i usluga te umrežavanjem proizvođača. Tip operacije doprinosi poboljšanju gospodarskih rezultata svih poljoprivrednih gospodarstava i olakšavanje restrukturiranja i modernizacije, osobito s ciljem povećanja tržišnog sudjelovanja i usmjerenosti, kao i poljoprivredne diversifikacije

U LRS LAG-a planirana sredstva u TO 1.1.2. iznose 449.088,00 HRK(60.000,00 EUR) kroz 4 projekta, no ukoliko se ovim javnim pozivom pokaže povećan interes za navedeni TO, LAG će povećati alokaciju sredstava. Kroz TO 1.1.2. može se financirati opremanje i gradnja pogona i/ili kušaona.

TO 2.1.1. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Tip operacije se odnosi na povećanje smještajnog kapaciteta u zaleđu ruralnog područja, male turističke infrastrukture, broja usluga i proizvoda u turističkoj ponudi. Jednako tako, obnovom tradicionalnih zanata ponuditi atraktivnost za turiste kao i ostale tradicionalne proizvode kraja.

U LRS LAG-a planirana sredstva u TO 2.1.1. iznose 1.760.682,74 HRK (235.234,44 EUR) kroz 9 projekata, no ukoliko se ovim javnim pozivom pokaže povećan interes za navedeni TO, LAG će povećati alokaciju sredstava. Kroz TO 2.1.1. može se financirati razvoj turizma na OPG-u, prerada, tradicijski zanati, jahanje.

Više podataka o javnom pozivu, kao i detaljnije informacije o pojedinim tipovima operacija možete pogledati na www.terra-liburna.hr.

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!