Objavljen javni poziv za sufinanciranje kamata poduzetnicima @ Matulji

Kako stoji u pozivu, općina Matulji sufinancirat će kamate na kredite za 2018. godinu poduzetnicima s područja Općine Matulji, posebno mladim i ženama poduzetnicima, sve na temelju i u okviru planiranih proračunskih sredstava Općine Matulji za 2018. godinu.

Matulji – Javni poziv za prikupljanje zahtjeva radi ostvarenja prava na sufinanciranje kamata za 2018. godinu za poduzetnike s područja Općine Matulji posebno za mlade i žene poduzetnice objavljen je nedavno.

Kako stoji u pozivu, općina Matulji sufinancirat će kamate na kredite za 2018. godinu poduzetnicima s područja Općine Matulji, posebno mladim i ženama poduzetnicima, sve na temelju i u okviru planiranih proračunskih sredstava Općine Matulji za 2018. godinu.

— Poduzetnicima se smatraju: mala i srednja trgovačka društva, obrti te fizičke osobe u slobodnim zanimanjima, dok se mladom osobom smatra svaka osoba do 30 godina starosti uključujući i onu koja je u trenutku podnošenja zahtjeva navršila 30 godina starosti, stoji u pozivu čije detalje možete saznati na ovom linku.

Pravo na sufinanciranje kamata nemaju poduzetnici koji se u svojoj osnovnoj djelatnosti bave poljoprivredom, budući da se u odnosu na njih donose posebni poticaji kojima se subvencioniraju poljoprivredne aktivnosti, kao niti oni poduzetnici nad kojima je otvoren stečaj ili su u postupku likvidacije.

error: Content is protected !!