Odgođena sjednica Vijeća: O uvjetima parkiranja raspravljat će se nakon javnih tribina

Tako će se o uvjetima po kojima će parkiranje na javnim površinama nadgledati gradska tvrtka Opatija 21 raspravljati nakon što građani Opatije kažu svoje stavove.

Opatija – Sjednica Gradskog vijeća na kojoj se trebalo odlučivati o prijenosu ovlasti uređivanja uvjeta parkiranja u gradu s gradonačelnika na vijećnike odgođena je do okončanja javne rasprave. Tako će se o uvjetima po kojima će parkiranje na javnim površinama nadgledati gradska tvrtka Opatija 21 raspravljati nakon što građani Opatije kažu svoje stavove.

Razloge odgode objasnio je predsjednik Vijeća Robert Kurelić čije priopćenje prenosimo u nastavku.

Nakon prijedloga predstavničke većine da se ovlast o donošenju Odluke o općim uvjetima organizacije parkiranja na javnim površinama prenese na Gradsko vijeće na 8. sjednici Gradskog vijeća 14. veljače razvila se u javnosti polemika između Gradonačelnika Dujmića i mene oko sudjelovanja javnosti u postupku donošenja odluke čiji je rezultat bilo održavanje triju tribina što smatram iznimno pozitivnim za opatijsku demokraciju.

Stručne službe sugerirale su da je potrebno prvo održati sjednicu na kojoj bi se prenijele ovlasti natrag na Vijeće, a zatim, nakon što ista stupi na snagu, zakazati novu na kojoj bi se donijela Odluka o općim uvjetima parkiranja. Gradonačelnik je, naknadno, Vijeću uputio prijedlog da se njegova Odluka koja je trenutno na javnom savjetovanju, ugradi u Odluku Vijeća, odnosno da se one objedine.

U međuvremenu sam Gradonačelnika i stručne službe upoznao s presudom Visokog upravnog suda iz 2014. koja izričito zabranjuje Gradskom vijeću da Gradonačelniku prenese ovlast donošenja Odluke o uvjetima organizacije parkiranja na javnim površinama (Usoz-125/2012-6 od 30. svibnja 2014.) što potpuno opravdava zahtjev predstavničke većine da si vrati ovlasti jer su opći akti isključivo u nadležnosti predstavničkog tijela i ne smiju biti preneseni na Gradonačelnika. U suprotnom bi svatko mogao lako na sudu pobijati Odluku koju bi donio Gradonačelnik.

Postalo je jasno da je prema zakonu Gradsko vijeće dužno prenijeti si ovlasti i istovremeno donijeti Odluku o općim uvjetima parkiranja što je zbog vremenskih rokova – završetka javne rasprave početkom ožujka i potrebe dobivanja suglasnosti Minitarstva unutarnjih poslova – tehnički neizvedivo ukoliko bi se sjednica održala 14. veljače.

Kako bi se poštivali rokovi javnog savjetovanja, a u dogovoru sa Službama i Gradonačelnikom odlučio sam odgoditi 8. sjednicu Gradskog vijeća te navedenu Odluku staviti na dnevni red Vijeća nakon završetka tribina i javnog savjetovanja kako bi ista bila donesena u skladu sa svim propisima. Pritom je potrebno naglasiti da je čitava „polemika“ oko problema parkiranja posljedica nedovoljno jasno razgraničenih ovlasti dviju poluga vlasti koje zajedno upravljaju Gradom, predstavničkog tijela koje donosi opće akte i gradonačelnika koji ih izvršava. Ovdje nema niti govora o nekakvom „otimanju“ ovlasti Gradonačelniku, već postupanju sukladno zakonima Republike Hrvatske. Posao je predsjednika Vijeća brinuti se da rad Gradskog vijeća bude usklađen sa zakonima.

N. C. / PodUčkun.net

error: Content is protected !!