Opatijski pročelnici kao edukatori @ Zagreb

g_opt3…predavanja za kolege iz lokalne i regionalne samouprave održali su i opatijski pročelnici…
…Helena Masarić održala je praktikum na temu osnivanja, upravljanja te nadzora ustanova i trgovačkih društava, Danijel Jerman na temu obavljanja komunalnih djelatnosti i financijske koordinacije lokalnog javnog sektora, dok je Alen Rajko govorio o upravnim postupcima i upravnim sporovima, posebnostima radnih odnosa te javnosti rada ustanova i trgovačkih društava…

Opatija – Pročelnica Ureda Grada Opatije, Helena Masarić, te njene kolege, pročelnici Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti te Službe za upravni razvitak Danijel Jerman i dr. Alen Rajko održali su u Zagrebu edukaciju za djelatnike lokalne i regionalne samouprave. Riječ je o praktikumu posvećenom ustanovama i trgovačkim društvima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u organizaciji TEB-a.
Helena Masarić održala je praktikum na temu osnivanja, upravljanja te nadzora ustanova i trgovačkih društava, Danijel Jerman na temu obavljanja komunalnih djelatnosti i financijske koordinacije lokalnog javnog sektora, dok je Alen Rajko govorio o upravnim postupcima i upravnim sporovima, posebnostima radnih odnosa te javnosti rada ustanova i trgovačkih društava. Uz troje opatijskih pročelnika, predavanje je održala i Dušanka Marinković Drača iz TEB-a, na temu davanja koncesije kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.
Ivan Mellor / Liburnija.net
___________________________________________________________________________________________
Portal Liburnija.net; Vaše novosti iz Liburnije – Opatija, Kastav, Matulji, Lovran i Mošćenička Draga

error: Content is protected !!