Otvorenje izložbe Furlan, Tataj, Matošić u Galeriji Varuna

Blaga pustinjska klima, lagani prijelaz Rijeke u suptropski pojas, permanentna žega i suša, u kombinaciji s postmodernim i postindustrijskim kondicijama produkcije lišene velikih naracija (osim u kinotečnim filmovima i uvoznim TV – sapunicama tipa “Sulejman Veličanstveni” )… vlada na riječkoj slikarskoj sceni.

Veprinac – Danas, 1. rujna, s početkom u 20.00 sati u Galeriji Varuna, održati će se otvorenje izložbe pod nazivom ‘In the space of working boys and girls’. Svoje radove će izložiti troje riječkih umjetnika Saša Furlan, Vanja Tataj i Ivo Matošić.

Blaga pustinjska klima, lagani prijelaz Rijeke u suptropski pojas, permanentna žega i suša, u kombinaciji s postmodernim i postindustrijskim kondicijama produkcije lišene velikih naracija (osim u kinotečnim filmovima i uvoznim TV – sapunicama tipa “Sulejman Veličanstveni” )… vlada na riječkoj slikarskoj sceni. Upliv masmedija, kulturne industrije, konzumerističkog društva preplavio je i Kvarner, od Trsata do Veprinca, tako da se naši noviji slikari uz diskretno ironijski ili pak ludički odmak od takove distopijske stvarnosti bave lasvegasiziranim, diznificiranim, venturijevsko – baudrillardovskim svijetom proizvodnje i potrošnje dugog recesijskog “ljeta 2012” usred globalnog tranzicijsko / turističkog sela čiji soundtrack čine uglavnom anglosaksonski i američki glazbeni pop ( – Art ) mixevi koji se prelijevaju preko konzumenata na plažama, u kafićima, poslovnim uredima, na jahtama i po svekolikom svemiru, u kojemu zajedno lebde/plivaju gole kupačice, kamile i astronauti, čas svedeni na dekorativni uzorak u dvije dimenzije, na kliše, znak, čas u slobodnijoj figuralnoj igri, praćenoj slikarskom skrivenom kamerom i ponekom rečenicom kao u stripovima, na posterima, na koricama modnih revija, u trailerima filmova na YouTube-u. Poetske, lirske, intimističke, kolorističke vizure u nekim slikama ( Furlan, Tataj ) kontrapunktirane su ciničnim, tu-i-tamo sarkastičnim slikarsko – tekstualnim opservacijama u nekim drugima ( Matošić ). Tako je u ljetnoj shemi veprinačke Galerije Varuna bačen jedan pogled na medijatizirane ( Weibel, Pittura Immediata ) prizore urbanog, kupališnog, “escort” – poslovnog imaginarija ( “Working Girl” na otškrinutim vratima lakonski profi – uslužno pita klijenta : “Do you want anything? Coffee? Tea? Me?” ). Na naslikanom uredskom stolu nalazi se naslikana tehno oprema svake recepcije, svakog ureda. Figure su depersonalizirane, poput suvremenog “čovjeka gomile”, primjenljive u svakome gradiću, pa i na selu, u “globalnom selu”. Anything goes. U mali Veprinac je ubačen “virus”, “crv” kalifornikacije.
Branko Cerovac, viši kustos i povjesničar umjetnosti

O autorima:
Saša Furlan, rođena je 1978. godine u Rijeci gdje je diplomirala na Filozofskom fakultetu kao profesor likovne kulture, smjer kiparstvo. 2012. magistrirala na Akademije za likovnu umjetnost i dizajn Univerze u Ljubljani, smjer slikarstvo. Sudjelovala je na mnogobrojnim radionicama, stipendirana od Ministarstva znanosti i tehnologije te dobitnica nekoliko nagrada za slikarstvo. Izlagala je na jednoj samostalnoj i dvadesetak skupnih izložbi.

Vanja Tataj, rođena je 1979. u Rijeci. Završila je Akademiju primijenjenih umjetnosti za prof. likovne kulture, smjer kiparstvo. Studira na postdiplomskom studiju na ALUO Ljubljana, smjer video i grafika. Izlagala je i sudjelovala na brojnim grupnim izložbama i radionicama. Dobitnica je nekoliko nagrada za slikarstvo.

Ivo Matošić, slikar i dizajner, rođen je u Rijeci 1979. godine. Završio je Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn u Rijeci, smjer scenografskog dizajna. Profesionalno se bavi slikarstvom od 2003. godine. Stalni je likovni suradnik Poglavarstva Grada Rijeke, Gradske knjižnice Rijeka te voditelj Likovne radionice za djecu i mlade. Od 2004.godine izlagao je na ukupno devet samostalnih izložbi te je dobitnik nekoliko nagrada na polju slikarstva.

Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!