Saznajte sve detalje koje donosi novi sustav gospodarenja otpadom @ Opatija, Matulji, Lovran, Mošćenička Draga

Promjene koje donosi Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, koja na snagu stupa početkom veljače, značajne su i za korisnike koji će morati usvojiti „ekološkije“ navike razdvajanja otpada, ali i za komunalna društva koja će otpad od korisnika preuzimati „na kućnom pragu“.

Opatija, Matulji, Lovran, Mošćenička Draga – Sustav gospodarenja otpadom uskoro će se drastično promijeniti zbog usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s europskom stečevinom koja propisuje sasvim drugačije postupanje sa svakodnevnim „viškovima“ što se stvaraju u domaćinstvima i gospodarstvu. Promjene koje donosi Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, koja na snagu stupa početkom veljače, značajne su i za korisnike koji će morati usvojiti „ekološkije“ navike razdvajanja otpada, ali i za komunalna društva koja će otpad od korisnika preuzimati „na kućnom pragu“.

– Dosad je sustav bio prilično jednostavan – sve se baca u jednu kantu i sve se deponira na jedno mjesto – ali je ostavljao značajne posljedice na okoliš. Novi sustav predviđa puno bolju iskorištenost sekundarnih sirovina, odnosno vraćanje svog korisnog otpada u daljnju uporabu i svođenje neiskoristivog otpada na minimalne razine. Primarna selekcija otpada događat će se već u samom domu korisnika: svaka stambena jedinica dobit će besplatno dvije posude za otpad, jedan s poklopcem ljubičaste odnosno magenta boje, namijenjen korisnom otpadu, a drugi s poklopcem sive boje u koji će se odlagati nekorisni otpad, objasnio je rukovoditelj RJ Usluge u Komunalcu Duško Kulaš.

Tako će građani liburnijskih gradova i općina u ljubičaste spremnike odlagati čisti papirnati otpad poput novina ili uredskog papira, tetrapake, plastičnu ambalažu i vrećice te metalne konzerve i limenke, dok će u sive spremnike odlagati zaprljani i zauljeni papir i papirnate maramice, otpad od pripremanja hrane i održavanja higijene, pelene, otpad od čišćenja stana… Posebna vrsta otpada je staklena ambalaža koju valja odvajati u vrećice i odlagati pokraj spremnika za korisni otpad, dok se problematičan otpad poput lakova, boja, baterija i lijekova, zeleni otpad nastao orezivanjem granja i uređenjem okućnica te glomazni otpad odlaže na reciklažnim dvorištima koje svaka jedinica lokalne samouprave ima obavezu izgraditi na svom području.
– S početkom provođenja novog sustava otpada spremnike će dobiti korisnici u Opatiji i Mošćeničkoj Dragi, dok će u Lovranu i Matuljima u prvoj fazi dobiti posebne vrećice za otpad u koje će također odvajati korisni i nekorisni otpad. Vrećice će se koristiti u prvoj fazi, do nabavke spremnika za koju se čeka raspisivanje natječaja za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša. Odvoz otpada će se odvijati dinamikom koja bude odgovarala korisnicima – predviđen je odvoz jednom tjedno, no prema željama korisnika to može biti rjeđe, ali i eventualno češće, a o tome će ovisiti i troškovi koje će pojedini korisnici imati, poručio je Kulaš.

Naime, važna komponenta naplate usluge odvoza otpada bit će količina, odnosno volumen otpada koji korisnici budu predavali. Tako će o veličini spremnika i broju pražnjenja – ali isključivo spremnika za nekorisni otpad – ovisiti i trošak za korisnike.

– Svaki spremnik bit će povezan s pojedinačnim korisnikom, odnosno stambenom jedinicom, putem čipa ugrađenog u kante, jednako kao i svaka vreća koja će imati vlastiti barkod koji će djelatnici Komunalca očitati i pridružiti preuzeti otpad konkretnom korisniku. Preuzimanje korisnog otpada neće stvarati trošak za korisnike, nego samo preuzimanje nekorisnog otpada. Korisnici su dužni održavati kante i čuvati ih u svojoj okućnici, a kada žele preuzimanje otpada, spremnik trebaju postaviti na dogovorenu lokaciju, dostupnu javnim putevima, na kojoj će ga preuzeti djelatnici Komunalca. Dakle, ne moraju svaki tjedan predavati otpad, a što manje bude preuzimanja nekorisnog otpada, to će im biti manji i računi, istaknuo je Kulaš, dodavši kako će se kod višestambenih jedinica u urbanim područjima dodijeliti zajednički spremnik, a troškovi će se rasporediti prema dogovoru stanara ili prema broju članova domaćinstva.

Trenutačno je u tijeku usklađivanje lokalnih odluka sa zakonodavnim okvirom i vladinom uredbom. Pitanje gospodarenja otpadom naći će se uskoro pred gradskim i općinskim vijećnicima, a nakon toga će i uprava Komunalca kreirati uvjete, između ostalog i cijene, po kojima će uslugu odvoza otpada ponuditi korisnicima. Cijena će se sastojati od tri dijela – prvi dio je trošak minimalne javne usluge, svojevrsni paušal, koji će biti jednak za sve korisnike. Drugi dio odnosi se na stvarni trošak pružanja usluge pojedinom korisniku, dakle ovisit će o količini predanog nekorisnog otpada, a treći je ugovorna kazna koja će se primijenjivati u slučaju nepropisnih aktivnosti korisnika, primjerice odlaganja nekorisnog otpada u spremnik namijenjen korisnom.

– Kada se usvoje sve potrebne odluke i formiraju cjenici, korisnici će dobiti prijedlog ugovora na svoje adrese, a na njemu će biti navedena predložen volumen kante i dinamika odvoza otpada te će korisnici moći reći slažu li se ili ne slažu s takvim prijedlogom. Dakle, korisnici mogu zatražiti i spremnike većeg volumena i češće pražnenje, ali to će im onda i povećati cijenu usluge. Korisnici će dobiti i kalendar odvoza da znaju kada trebaju predati spremnike ili vrećice ukoliko žele njihovo pražnjenje i odvoz, a sukladno novom sustavu imat će pravo i jednom godišnje besplatno zatražiti baju za krupni otpad koja će im se dostaviti na njihovu adresu. Drugim riječima, više neće biti organiziranih baja za krupni otpad po ulicama, nego će se one dostavljati na poziv korisnika, zaključio je Kulaš.

Daniela Karuza iz RJ Usluge u Komunalcu objasnila je i kako se, zbog turističkih aktivnosti ovog područja, posebna pozornost posvećuje zbrinjavanju organskog otpada – dakle ostataka od hrane i njene pripreme – iz restorana i hotela. Preuzimanje ostataka od kuhinjskog otpada i hrane zadužene su specijalizirane tvrtke kao što su Metis i Eco Casa, a oni se moraju zbrinuti odvojeno od ostalog komunalnog otpada budući da su čest uzročnik neugodnih mirisa, ali i privlačno mjesto za okupljanje insekata i životinja.

Davor Žic / PodUčkun.net

error: Content is protected !!