SDP predstavio kandidate i ambiciozne planove za rad u mjesnim odborima iduće četiri godine @ Kastav

Iz SDP-a Kastav naglasili su važnost izlaska na izbore, kako bi se osigurao kontinuitet dosadašnjeg vrlo uspješnog rada mjesnih odbora, koji su unutar prošlog mandata ukazivali na razne potrebe građana i tako omogućili njihovo efikasnije rješavanje, „naravno uz veliku podršku Grada Kastva i nadležnih službi“.

Kastav – SDP na izbore za vijeća mjesnih odbora u Kastvu, koji se održavaju u nedjelju, 25. veljače, izlazi samostalno u svih pet mjesnih odbora, a programe i nositelje lista socijaldemokrati su predstavili danas na tiskovnoj konferenciji.

Nositelji i nositeljice SDP-ovih lista za mjesne odbore su Sandra Srdoč za Mjesni odbor Kastav, Andrej Gherliza za Mjesni odbor Brnčići, Ivica Peranić za Mjesni odbor Rešetari, Bruno Kraljić za Mjesni odbor Rubeši i Stanko Vučetić za Mjesni odbor Spinčići.

U programu rada za područje Kastva, Sandra Srdoč u naredne četiri godine najavila je valorizaciju povijesne jezgre Kastva novim sadržajima – uređenje šetnice uz bedeme, te osmišljavanje tematskih priča za različite populacije s ciljem očuvanja tradicije, održavanje zelenih površina, parkova i kružnih tokova urednim tjekom čitave godine kao i redovite kontakte s građanima po svim pitanjima bitnim za poboljšanje svakodnevnog života na području MO. Sve to na dobrobit građana, kako bi Kastav i dalje bio mjesto ugodno za život. Što se tiče projekata, SDP u ovom mjesnom odboru planira uz šetnice Loza i Lužina urediti površine sa spravama za vježbanje i igru djece, a u planu je i nova javna rasvjeta na potezu Šporova jama – Škrlji i u Jurjenićima te zamjena postojećih rasvjetnih tijela LED rasvjetom.

Andrej Gherliza je u svoj plan i program u naredne četiri godine za područje Brnčića uvrstio dovršetak natkrivanja autobusnih čekaonica, nastavak izgradnje dječjih igrališta, dovršetak planiranja i izgradnju prvog pravog igrališta s golovima i koševima, uređenje parkirališta za potrebe društvenog doma, realizacija slobodne WIFI zone, dovršetak postavljanja potrebnih rasvjetnih tijela… Također su najavljeni i projekti u cestogradnji u ovom mjesnom odboru, kao što su rekostrukcija ceste Kastav-Žegoti s nogostupom, rekonstrukcija ceste u Gornjim Turkima s nogostupom te uređenje cesta Principovo, Žegoti kod kućnog broja 1 te drugih lokacija, a radit će se i na rješavanju vodovodnog ogranka u Kudejima te autobusnoj povezanosti na relaciji Brnčići – Jardasi – Kudeji.

Na području Rešetara, Ivica Peranić kao projekte naveo je izgradnju rotora na križanju ulica 111. brigade ZNG i 128. brigade HV (na cesti „233“) s ulaznom cestom u ulice Miserkino – Štivar (dužine cca 250 m), uređenje novih parkirnih površina na području ulica Miserkino – Štivar i ulice Rešetari, otkup zemljišta i izgradnja spoja ceste „233“ sa Srdočima dužine oko 200 metara, uređenje kolnika ceste „233“ (od križanja do kapelice i prema Frlanima – izdignute šahte), uređenje nogostupa i ograde uz cestu 233 (ispred objekta C 1, C2 i C3 te na kraju ceste kod Frlani), izgradnja kanalizacije na trasi Tuhtani – Tijanovo – Put Srdočen – Frlani – Put Rešetaron, rješavanje oborinske odvodnje za Put Srdočen te rušenje zapuštenog objekta ispred višestambene zgrade Na brdeh. Također je i na području ovog mjesnog odbora najavljena zamjena svih lampi javne rasvjete LED rasvjetom, redovite košnje zelenih površina, uređenje drvoreda i parkovnih površina te opremanje područja novom komunalnom opremom;

Bruno Kraljić je predstavio svoj plan i program u naredne četiri godine za područje Rubeša, a koji uključuje uređenje kompleksa spomenika Partizan u Rubešima, koji obuhvaća uređenje dječjeg igrališta, zelenih i parkirnih površina, dodatne inicijative i aktivnosti prema Autocesti Rijeka – Zagreb i nadležnom ministarstvu kako bi se konačno postavili bukobrani na dionici zaobilaznice od Vrata Jadrana prema izlazu Matulji, a u planu je i rješavanje problema urušavanje pokosa uz prometnicu od Rubeša prema Belićima, uređenje javnih šterni u Ćikovićima i Rubešima, uz prethodno uklanjanje otpada i vozila u zoni šterne, izgradnja kanalizacije na području mjesnog odbora gdje sada nedostaje te zamjena rasvjetnih tijela javne rasvjete LED rasvjetom na cijelom području mjesnog odbora. Planira se poraditi i na društvenim aktivnostima, uz očuvanje i obogaćivanje tradicionalnih događanja – Pusne srede i suđenja pustu te Mihoje, ali i ekoloških aktivnostima jer je Kraljić najavio da će Mjesni odbor organizirati i sudjelovati u akcijama Zelene čistke.
Za Spinčiće, Stanko Vučetić planira iznalaženje lokacije i uređenje novog igrališta, dodatno uređenje postojećeg dječjeg igrališta u Spinčićima sa stavljanjem u funkciju joga, izgradnju nogostupa na nedostajućim dionicama uz cestu Spinčići – Jušići, za koji je izrađen dio projektne dokumentacije te uređenje pješačkih staza na više lokacija. I ovdje je najavljena zamjena svih rasvjetnih tijela novom LED rasvjetom, ali i izgradnja kanalizacije na cijelom području mjesnog odbora.

Iz SDP-a Kastav naglasili su važnost izlaska na izbore, kako bi se osigurao kontinuitet dosadašnjeg vrlo uspješnog rada mjesnih odbora, koji su unutar prošlog mandata ukazivali na razne potrebe građana i tako omogućili njihovo efikasnije rješavanje, „naravno uz veliku podršku Grada Kastva i nadležnih službi“.

Iz SDP-a su tako pozvali građane i građanke Kastva da se ”u što većem broju odazovu izborima i nastave dobru priču grada na brege”.

Davor Žic / PodUčkun.net

error: Content is protected !!