Sve što trebate znati o pravima potrošača objašnjeno je na radionici Informirani potrošač @ Opatija

...ilustracija...

…ilustracija…

Nepoštenom poslovnom praksom smatra se agresivna i zavaravajuća praksa. Agresivna je ako korištenjem uznemiravanja, prisile, uključujući fizičku silu ili prijetnju, te nedopušten utjecaj, u bitnoj mjeri umanjuje ili je vjerojatno da će umanjiti slobodu izbora ili postupanja prosječnog potrošača glede proizvoda, te ga time navede ili je vjerojatno da će ga navesti da donese odluku o poslu koju inače ne bi donio.

Opatija – Što je to nepoštena poslovna praksa, kako se otkriva nepoštena odredba u potrošačkim uredbama ili kako zaštititi korisnike elekotroničkih komunikacija – neke su to od tema vezanih uz problematiku zaštite potrošača, na koje su odgovore dobili sudionici nedavno održane radionice ”Informirani potrošač” u opatijskoj vili Antonio.

– Nepoštenom poslovnom praksom smatra se agresivna i zavaravajuća praksa. Agresivna je ako u konkretnom slučaju, uzimajući u obzir sva obilježja i okolnosti slučaja, korištenjem uznemiravanja, prisile, uključujući fizičku silu ili prijetnju, te nedopušten utjecaj, u bitnoj mjeri umanjuje ili je vjerojatno da će umanjiti slobodu izbora ili postupanja prosječnog potrošača glede proizvoda, te ga time navede ili je vjerojatno da će ga navesti da donese odluku o poslu koju inače ne bi donio. Poslovna praksa smatra se pak zavaravajućom ako sadrži netočne informacije, zbog čega je neistinita ili ako na neki drugi način, uključujući njezino cjelokupno predstavljanje, pa čak ako je informacija činjenično točna, zavara ili je vjerojatno da će zavarati prosječnog potrošača u pogledu postojanja ili prirode proizvoda, čime ga navodi ili je vjerojatno da će ga navesti da donese odluku o poslu koju inače ne bi donio, kazala je odvjetnica i savjetnica u Društvu ”Potrošač” Dijana Kladar.

Poseban interes sudionika je pobudio HAKOMetar – certificirani alat koji omogućuje korisnicima mjerenje brzine širokopojasnog pristupa u nepokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama, dok su Marina Ljubić Karanović i Andro Marčev iz Odjela informiranja i zaštite korisnika HAKOM-a objasnili detalje vezane uz sklapanje pretplatničkih ugovora.

– Pretplatnički ugovor čine zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa, opći uvjeti poslovanja i posebni uvjeti korištenja odabrane usluge, pojasnila je Karanović.

Ivan Mellor / PodUčkun.net

error: Content is protected !!