Tko zaslužuje nagradu za životno djelo? Nominirajte svoje favorite za gradska priznanja @ Opatija

…arhiva….

Prijedloge treba poslati do 28. veljače, a prije nego što o njima bude raspravljalo Gradsko vijeće, razmotrit će ih Ocjenjivački sud koji čine predsjednica Ana Puž Kukuljan i članovi Diana Milanović, Biljana Šuša, Romina Alkier, Helena Nalis, Jan Bernd Urban, Goran Crnković, Maja Mihelčić i Neva Slani.

Opatija– Otvoren je pozivni natječaj za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Opatije (http://www.opatija.hr/files/file/nagrade/Pozivni-natje%C4%8Daj-nagrade-grada-2018.pdf) – svaka udruga građana ili pravna osoba, ali i jedna trećina gradskih vijećnika, kao i radna tijela Vijeća mogu predložiti svoje osobe koje smatraju dovoljno zaslužnima da ih se nagradi godišnjom nagradom ili nagradom za životno djelo, ili proglasi počasnim građaninom.

Počasnim građaninom može se proglasiti osoba koja nema prebivalište na području Grada Opatije, a istakla se naročitim zaslugama za Grad Opatiju. Nagrada za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje u određenoj oblasti društvenog života i rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada Opatije iz područja kulture, gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.), znanosti, odgoja, prosvjete, zdravstva, socijalne skrbi, tehničke kulture, sporta, tjelesne kulture, prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Nagrada za životno djelo se dodjeljuje u iznosu od 20.000 kuna netto.

Godišnja nagrada Grada Opatije je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarstvenog, kulturnog i društvenog života Grada Opatije za postignuća i osobite rezultate iz područja kulture, gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.), znanosti, odgoja, prosvjete, zdravstva, socijalne skrbi, tehničke kulture, sporta, tjelesne kulture, prostornog uređenja i zaštite okoliša. U slučaju dodjeljivanja Nagrade Grada Opatije fizičkoj osobi vrednuju se njezina postignuća i doprinos ostvareni u godini koja prethodi godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

U slučaju da Nagradu Grada Opatije dobije pravna osoba, nagrada se ne može dodijeliti te iste godine i njezinom čelniku, kao niti u roku od 3 godine od godine u kojoj je Nagrada Grada Opatije dodijeljena pravnoj osobi čiji je on čelnik.

Prijedloge treba poslati do 28. veljače, a prije nego što o njima bude raspravljalo Gradsko vijeće, razmotrit će ih Ocjenjivački sud koji čine predsjednica Ana Puž Kukuljan i članovi Diana Milanović, Biljana Šuša, Romina Alkier, Helena Nalis, Jan Bernd Urban, Goran Crnković, Maja Mihelčić i Neva Slani.

Davor Žic / PodUčkun.net

error: Content is protected !!