U OKU KAMERE Projekt “Mitski park” uključit će repliku mlina te skulpture kipara Ljube de Karine

Projekt “Mitski park” počeo je u rujnu 2018. godine, a predviđeno trajanje je 30 mjeseci. Namjera je snažnije javnosti predstaviti kulturnu baštinu mitskog krajolika u općinama Mošćenička Draga i Hrpelje-Kozina.

Ika – Područja oko napuštenog sela Trebišća iznad Mošćeničke Drage i sela Rodika kod Kozine u Sloveniji, čije je zajedničko obilježje bogato staroslavensko mitološko značenje, turistički će se vrednovati putem prekograničnog projekta “Mitski park”, financiranog iz programa Interreg V-A Slovenija – Hrvatska s 745.050 eura, istaknuto je na današnjoj tiskovnoj konferenciji održanoj na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (FMTU), jednom od partnera u projektu.

Projekt “Mitski park” počeo je u rujnu 2018. godine, a predviđeno trajanje je 30 mjeseci. Namjera je snažnije javnosti predstaviti kulturnu baštinu mitskog krajolika u općinama Mošćenička Draga i Hrpelje-Kozina.

Arhiva

U selu Trebišća, koje se nalazi uz potok na obroncima Učke iznad Mošćeničke Drage, izgradit će se replika mlina iz vremena doseljavanja Slavena na ovo područje te će se uzduž poučne staze oko sela postaviti skulpture kipara Ljube de Karine, istaknuo je načelnik Općine Mošćenička Draga Riccardo Staraj te dodao da se područje oko Trebišća već uređuje novcem dobivenim iz iznosa za riječku aglomeraciju.

U Rodiku će se urediti interpretacijski centar te poučna staza koja će povezivati lokalitete u okolici koji jezično i predajno pokazuju svoje drevno porijeklo.

Dekanica FMTU Dora Smolčić Jurdana kazala je da ovime ovaj fakultet nastavlja u zadanom smjeru korištenja financija iz europskih izvora u što većoj mjeri.

– Tako je u provedbi sedam projekata vrijednosti 7,5 milijuna eura, a do sad je FMTU kao partner, sudjelovao na njih dvadesetak, rekla je.Uz samo financiranje, ti projekti omogućuju ostvarenje misije FMTU u aktivnoj suradnji s lokalnom zajednicom, istaknula je Smolčić Jurdana.

Voditeljica projekta na FMTU Jelena Đurkin Badurina rekla je da fakultet kroz projekt “Mitski park” djeluje na turističkom vrednovanju kulturne baštine, ali i na budućem smanjenju sezonalnosti turizma, odnosno privlačenju posjeta prije i nakon glavne turističke sezone atraktivnim sadržajima te prekograničnoj turističkoj suradnji. Vodeći partner u projektu je Općina Hrpelje-Kozina, a ostali partneri su tvrtke Inkubator iz Sežane i Arhej iz Slovenije, Univerza na Primorskem iz Kopra, Općina Mošćenička Draga, Turistička zajednica ove općine i FMTU.

Glavni ishodi projekta uključuju povećanje turističkih posjeta novoj prekograničnoj turističkoj destinaciji, inovativni animacijski program područja Mitskog parka te turističke proizvode za održivo korištenje baštine mitskih tradicija

error: Content is protected !!