Usklađivanje sa zakonskom regulativom: Odluka o gospodarenju otpadom na javnoj raspravi @ Mošćenička Draga

…ilustracija…

Podsjetimo, riječ je o usklađivanju sa zakonskom regulativom koja određuje da se otpad mora preuzimati na kućnom pragu te da se odvojeno mora prikupljati korisni i nekorisni otpad, a korisniku se usluga mora naplaćivati prema stvarno preuzetim volumenima otpada.

Mošćenička Draga – Nakon Opatije i Lovrana, i Mošćenička Draga stavila je na javno savjetovanje svoj prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom, koji se može pronaći na općinskim službenim stranicama.

Podsjetimo, riječ je o usklađivanju sa zakonskom regulativom koja određuje da se otpad mora preuzimati na kućnom pragu te da se odvojeno mora prikupljati korisni i nekorisni otpad, a korisniku se usluga mora naplaćivati prema stvarno preuzetim volumenima otpada.

– Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 17.siječnja 2018. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr, stoji u pozivu objavljenom na draškim službenim stranicama.

Davor Žic / PodUčkun.net

error: Content is protected !!