Archive

Vijeća u liburnijskim općinama

14 years ago

Matulji, Lovran, Mošćenička Draga – Dok su Vijeća u Matuljima i Lovranu raspravljala o visini naknade za razvoj, draško vijeće nije se suočilo s tim

1 13 14 15