I službeno najveći: Matulji prije dvije godine pretekli Opatiju po broju stanovnika @ Liburnija

…ilustracija…

Najbrže je proteklih godina rastao Kastav, koji jedini na Liburniji ima pozitivan odnos novorođenih i umrlih stanovnika. Najbrže po broju stanovnika, relativno govoreći, pada Lovran.

Matulji, Kastav, Opatija, Lovran, Mošćenička Draga – Krajem 2015. godine, prema procjeni Državnog zavoda za statistiku, Matulji su postali najveća jedinica lokalne samouprave na Liburniji. Osim površinom, Matulji sada dominiraju nad susjedima i brojem stanovnika – tako je prema nedavno objavljenim podacima, u ovoj općini 31. prosinca 2015. godine živjelo ukupno 11.367 stanovnika, dok je Opatija imala 11.305 žitelja. Sudeći prema trendovima, ta se razlika u međuvremenu i dodatno povećala na štetu „Stare dame“.

Uz Kastav, Matulji su jedini koji od popisa stanovništva 2011. godine pa do posljednjih procjena DZS-a koji se odnose na 2015. godinu bilježe pozitivni prirast stanovništva. Njihov broj uvećao se za oko 160, jer u te četiri godine u Matulje se doselilo ukupno 1.767 osoba, a odselilo njih 1.546.

Nažalost, uz 525 živorođenih i 593 umrla stanovnika u istom razdoblju ostvaren je negativna bilanca u tom pogledu, stoga je ukupni broj „novonastalih“ Matuljaca nešto manji od plusa stvorenog doseljavanjem.

Opatija se godinama kreće u suprotnom smjeru od svog većeg susjeda, jer je od 11.659 stanovnika zabilježenih u popisu 2011. godine izgubila njih čak 350. Doduše, u grad je doselilo 1.824 osobe, ali je istovremeno odselilo 1.933 ljudi, a posebno zabrinjavajuća može biti činjenica da se taj trend s godinama drastično ubrzava. Recimo, 2011. godine Opatija je doseljavanjem ostvarila pozitivnu razliku od gotovo 200 stanovnika, a 2015. godine je taj omjer doseljenih i odseljenih bio u minusu za više od 100 ljudi. Još tamnijim tonovima slika se odnos živorođenih i umrlih – od 2011. pa do 2015. godine rodilo se 457, a umrlo 717 stanovnika Opatije, stoga bi s negativnim prirodnim prirastom od čak 260 stanovnika ovaj grad možda više pažnje trebao posvetiti izgradnji domova za starije osobe, a manje jaslicama i dječjim vrtićima.

Najveći „plus“ doseljevanjem na Liburniji ostvario je Grad Kastav, u koji je od 2011. godine kada je imao 10.440 mještana po popisu stanovnika, doselilo 1.668, a odselilo 1.464 osobe, što je pozitivna razlika od preko 220 ljudi. Usto, Kastav je jedini na Liburniji bilježio prirodni prirast – u četiri godine rodilo se ukupno 461 dijete, a umrlo 404 stanovnika, zbog čega je ovaj grad prema procjeni 2015. godine brojio 10.705 stanovnika što je za 260 više nego 2011. godine.

Lovran je u relativnom omjeru izgubio najveći udio stanovnika, pavši ispod 4.000 mještana – sa ukupno 4.101 stanovnika 2011. godine na 3.932 četiri godine kasnije. Od 2011. do 2015. godine doselilo se 540, a odselilo 596 stanovnika. U istom razdoblju čak dva i pol puta više ljudi Lovran je izgubio negativnim prirodnim prirastom – rodilo se 144 djece, a umrlo 270 ljudi, za „minus“ od čak 126 stanovnika.

Minus u broju stanovnika bilježi i Mošćenička Draga, koja je sa 1.535 stanovnika 2011. godine pala na 1.476 četiri godine kasnije. Pritom se najveći gubitak odnosi na omjer rođenih (72) i umrlih (113) stanovnika, koji daju manjak od 41 mještana od 2011. do 2015. godine. Još 22 stanovnika izgubila je Draga migracijama – doselilo se 172 osobe, a odselilo njih 194.

Davor Žic / PodUčkun.net

error: Content is protected !!