Izložba fotogtafija: 'Sige' @ Kastav

speleo_sm…izložba je namijenjena i ljudima koji nemaju prilike doživjeti sige u njihovom podzemnom ambijentu…
…fotografije prikazuju sige snimljene većinom u krškome podzemlju Hrvatske…

Kastav – Hrvatski prirodoslovni muzej i Speleološka udruga “Estavela” pozivaju sve zainteresirane na otvaranje izložbe ”Sige” ovoga petka u 20:00 sati u prostorijama Speleogalerije u Kastvu.
Mineraloško – petrografski odjel Hrvatskoga prirodoslovnoga muzeja u Zagrebu priredio je 1999. godine izložbu kojom su sige predstavljene kao dio prirodne baštine hrvatskoga krša. Od tada pa sve do danas, izložba ”Sige“ gostovala je u Kninu, Karlovcu, Krapini, Šibeniku, Sisku, Varaždinu, Bujama i Dubrovniku, u Nacionalnome parku Paklenica, Parku prirode Medvednica, u Južnoj Africi u Kulturnom centru hrvatske zajednice u Johannesburgu, na Sveučilištu u Pretoriji kao i na međunarodnoj izložbi minerala i fosila Bologna Mineral Show u Italiji.
Fotografije prikazuju sige snimljene većinom u krškome podzemlju Hrvatske, malim dijelom u inozemstvu, te dio uzoraka siga koji se čuvaju u Zbirci siga Mineraloško-petrografskog odjela Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu.
Osim speleolozima, koji se izravno susreću s fenomenom siga, izložba je namijenjena i ljudima koji nemaju prilike doživjeti sige u njihovom podzemnom ambijentu, te onima koji su posjetili ili posjećuju turistički uređene špilje i jame te žele saznati nešto više o sigama.
Speleogalerija je smještena u prostorijama Speleološke udruge “Estavela” iz Kastva, u Kuli koja se nalazi u sklopu kompleksa crkve Sv. Jelene Križarice.
Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!