Izmjena prostornih planova nakon 14 mjeseci ‘pucanj u prazno’ – Izdane stotine dozvola po starim uvjetima

Gradonačelnik Dujmić, kojeg smo tražili pojašnjenja o kašnjenju „anti-betonizacijskih“ prostornih planova, odgovornost je prebacio na izrađivače koji su kasnili s predajom dokumenata zbog pandemije COVID-19 i potresa. Jednako tako, za dosadašnje probleme u prostoru odgovornima smatra članove Gradskog vijeća koji „nisu uložili amandmane“.

Opatija – Prostorni plan Opatije i Urbanistički plan uređenja naselja Opatija, dva najvažnija prostorno-planska dokumenta ovog grada, naći će se na dnevnom redu posljednje sjednice Gradskog vijeća u ovom mandatu. Neovisno o tome je li moralno dvojbeno da vijećnici koji su na „izlaznim vratima“ donose dalekosežne odluke za opatijsku budućnost tek mjesec ili dva prije nego što u klupe dođu neka nova imena, važniji je odgovor na pitanje: koja je, zapravo, svrha ovih dokumenata?

Dvanaest godina „opiranja promjeni“

Arhiva: Potpisivanje peticije,…

Njihovo usvajanje trebalo je biti odgovor na veliko prosvjedno „događanje naroda“ u Opatiji, prvenstveno pod vodstvom Akcije mladih i članova vijećničke većine. Početkom prošle godine gotovo tisuću Opatijaca potpisalo je peticiju protiv betonizacije. Bio je to „crveni alarm“ za gradsku vlast i gradonačelnika Ivu Dujmića koji se 12 godina opirao uvođenju kontrolnih mehanizama poput konzervatorskih podloga. Proglasivši se borcem protiv devastacije prostora, najavio je „brzu“ izmjenu prostornih planova i uvođenje restriktivnijih mjera. Ta je „brza“ izmjena, koja se trebala svesti na svega nekoliko rečenica kojima bi se postrožili uvjeti gradnje, potrajala oko 14 mjeseci. I sada, kada se nalazi pred vijećnicima, njena korist je upitna. Naime, praktički svi koji su imali mogućnost zatražiti dozvolu za gradnju prema „liberalnijim“ odredbama aktualnih planova, to su i učinili tijekom proteklih nešto više od godinu dana. Prema neslužbenim informacijama, takvih je dozvola izdano oko pet stotina! Dakle, ako Vijeće i izglasa izmjene prostornih planova, neće više biti prostora koji će moći zaštititi.

Koja je svrha ovog zakašnjelog donošenja dvaju planova, pitali smo i gradonačelnika Dujmića, no konkretan odgovor nismo dobili. Umjesto toga, podsjetio je na tekst u kojem je vijećnička većina 2017. godine istaknula kako je „zaustavila apartmanizaciju Opatije i zaštitila javni interes“ nakon što su usvojeni amandmani na tadašnji prijedlog urbanističkog plana.

„Požurivali smo izradu planova“

Arhiva: Veliki interes građana na nedavno održanoj javnoj triibini o prostornom planiranju @ Gervais

– Izrada planova provedena je u vrlo specifičnim uvjetima koje smo više puta javno komunicirali, od kojih su ključni Covid-19 i potresi u Zagrebu. Procesi izrade planova su nažalost dugotrajni i na njih sigurno nije utjecao gradonačelnik ili stručne službe. Naprotiv, konstantno se požurivala izrada planova neovisno o otežanim uvjetima izrade. Zbog kašnjenja u izradi plana uzrokovanog pandemijom COVID-19 i potresom u Zagrebu potpisan je aneks ugovora 20. 10. 2020. godine. Dana 3. 11. 2020. godine uputio sam dopis Arhitektonskom fakultetu kojim izražavam nezadovoljstvo tijekom i sadržajem izrade plana. Nacrt Prijedloga plana sam 3. 12. 2020. uputio na javnu raspravu. Ugovorena je izrada Izviješća s javne rasprave u roku od 15 dana od završetka javne rasprave, a zbog probijanja roka dostave izvješća zatraženo je očitovanje izrađivača plana. Nacrt Prijedloga UPU-a sam utvrdio i poslao Odboru za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša 29. 1. 2021. Uz proces izrade izmjena i dopuna UPU-a naselja Opatija išao je proces izrade izmjena i dopuna PP- a, a po dobivanju potrebnih suglasnosti na oba prijedloga uputio sam predsjedniku Gradskog vijeća 11. 3. 2021. s prijedlogom za sazivanje sjednice kako bi se u ovom mandatu usvojili izmjene i dopune Planova. Predsjednik Gradskog vijeća sjednicu još nije sazvao, najavio je da bi sjednica bila 1. 4. 2021. O broju izdanih dokumenata za gradnju ne bih spekulirao, niti o njihovom sadržaju jer iste izdaje nadležno tijelo Županije, poručio je u svom odgovoru Dujmić.

Pitali smo i zašto se ove izmjene donose pred kraja mandata, kada je postojalo više mogućnosti za izmjenu prostorno-planske dokumentacije u proteklih 12 godina? Tijekom tog razdoblja dvaput su, 2012. i 2016. godine, mijenjani planovi, a nisu se promijenile lokacije na kojima su naknadno građeni „mastodonti“ zbog kojih je i pokrenuta peticija građana. U svom odgovoru Dujmić je ponovo skrenuo odgovornost na Gradsko vijeće, kazavši kako nisu dali amandmane na postojeće planove kojima bi ograničili gradnju na „problematičnim“ lokacijama.

Povlastice za odabrane

Bivši restoran Amfora

Gradonačelniku smo skrenuli pažnju i na činjenicu da se novim planovima, koji su najavljeni kao „restriktivni“, ipak omogućuju svojevrsne „povlastice“ pojedinim investitorima, redom onima koji spadaju među bliske Dujmićeve podupiratelje. Tako je omogućena nadogradnja hotela Navis, ali ne i hotela Amfora, iako su im trenutačne dozvoljene visine objekata gotovo iste. Također, iako je apartmanizacija bio jedan od razloga peticije koju su potpisali brojni građani, novim planom Garaža Slatina, izvorno zamišljena kao poslovno-trgovački centar i garažni prostor, dobit će mogućnost prenamjene poslovnih prostora u stambene.

– Na hotelu Navis nije dozvoljena nadogradnja etaže, već izjednačavanje visine sadašnje etaže na cjelokupnu tlocrtnu površinu građevine hotela, dok je za ostatak zone određena samo rekonstrukcija u postojećim gabaritima. Na taj način provedeno je ograničavanje gradnje u predmetnoj zoni koja se ne odnosi samo na hotel Navis. Hotel Amfora se nalazi u zasebnoj zoni i s obzirom na Odlukom određeno ograničavanje gradnje, nije bilo moguće povećavati uvjete gradnje. Prenamjena dijela poslovnih prostora u stanove nije apartmanizacija, obzirom da po važećem planu svi poslovni prostori u javnim garažama mogu biti ugostiteljski smještajni kapaciteti, odnosno apartmani pa garaža Slatina nije iznimka. Odbor za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša kao stručno radno tijelo Gradskog vijeća je o prijedlozima Prostornih planova raspravljao na sjednici održanoj 2. 3. 2021. i do sada nisam dobio prijedlog amandmana za predložene Planove, kazao je Dujmić.

 

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net