Kurelić i Šprajc: Umjesto točkastih izmjena koje pogoduju investitorima uvesti cjelovito prostorno planiranje na korist građana @ Opatija

Detalj s tribine

Kurelić je kazao kako provedenu tribinu ocjenjuje vrlo uspješnom, pokazala je i da građani pokazuju visoki stupanj interesa za sudjelovanje u ovakvim oblicima komuniciranja gradskih tema, te da je potrebno u buduće planirati širi vremenski okvir za pitanja građana.

Opatija – Predsjednik Gradskog vijeća Grada Opatije dr.sc. Robert Kurelić i član Odbora za prostorno planiranje Gradskog vijeća Davor Šprajc predstavili su danas na tiskovnoj konferenciji zaključke s nedavno održane tribine „Vizija urbanističkog razvoja grada Opatije“, istaknuvši kako će se takve javne forme i ubudućnosti prakticirati u javnoj sferi Opatije s ciljem aktivnijeg informiranja o temama bitnim za razvoj grada koje utječu na kvalitetu života građana i snažnijeg uključivanja građana u procese odlučivanja.

Kao ključne zaključke izdvojili su potrebu donošenja cjelovite konzervatorske podloge kao temelja za izradu prostorno planske dokumentacije te sprečavanja predimenzioniranja i preizgrađenosti čestica, nužnost usvajanja prometne strategije koja je neophodna za promišljanje i planiranje problema prometa i parkiranja te svrsishodnosti projekta Luke Opatija, garaža, ali i budućnosti Ulice m. Tita te izradu Studije prihvatnog potencijala. Njom bi se trebalo definirati standarde vezane za kapacitet fizičkog okoliša (promet u mirovanju, broj vezova u moru, kapacitet pješačkih staza i šetnica i sl.); izgradnje smještajnih i drugih turističkih objekata, ali i standarede vezane za zaštitu od različitih oblika zagađenja kao i infrastrukturne i prometne standarde.

Kurelić je kazao kako provedenu tribinu ocjenjuje vrlo uspješnom, pokazala je i da građani pokazuju visoki stupanj interesa za sudjelovanje u ovakvim oblicima komuniciranja gradskih tema, te da je potrebno ubuduće planirati širi vremenski okvir za pitanja građana.

– Ovo je bila prva tribina, učimo u hodu I planirat ćemo za naredne više vremena za pitanja građana. Na tribini su sudjelovali eminentni stručnjaci s područja arhitekture, urbanizma, građevine, dakle generalno s aspekta prostorno planskog uređenja upravo kako bi građani dobili uvid u zahtjeve struke, u startu temeljni okvir za kretanje u raspravi. Buduće tribune bit će fokusirane na uže teme, konkretno na jednu ili dvije, o kojima će građani moći diskutirati, komentirao je Kurelić.

Član Odbora za prostorno planiranje Gradskog vijeća Opatije Šprajc kazao je da smisao tribune upravo I jest bio usuglašavanje stavova I zaključaka, što je Odboru bitno kako bi I vijećnici dobili kvalitetnu podlogu za diskusiju, analizirati je li potrebno doradi neke od prethodno potrebnih dokumenata, a prije odlučivanja o usvajanju nekog prostornoplanskog dokumenta, poput UPU-a.

Među ostalim zaključcima, navedena je evaluacija i monitoring, u sklopu kojeg bi Grad Opatija trebao oformiti stručni tim koji će procjenjivati učinkovitost primjene Strategije i Destinacijskog akcijskog plana, zatim potreba definiranje urbanog identiteta te usvajanje prakse provođenja arhitektonskih urbanističkih natječaja, osobito za javne projekte i strateški važne lokacije poput Trga Slatina, tržnice, Luke Opatija…

Također, naglašeno je kako se treba zastupati cjelovito prostorno planiranje umjesto točkastih izmena prostornih planova, koje se prakticiralo u proteklih desetak godina, budući da je potonji pristup kratkoročan i usmjeren prvenstveno na želje investitora.

Dodatne smjernice su zaštita zelenila, posebice obalnog pojasa i šetnice Carmen Sylva, a predlaže se i provjeriti opravdanost novih stambenih zona – zbog rušenja vrijednosti nekretnina domicilnog stanovništva te parkirnih površina i građevina, zbog smanjene potrebe za parkingom u zimskim mjesecima, ali i novih društvenih obrazaca poput dijeljenja vozila i autonomne vožnje u skoroj budućnosti.

Konačno, posljednji zaključak inzistira na snažnijem uključivanju javnosti u sve aktivnosti, pogotovo udruga građana u procesu stvaranja urbanističke vizije, prostornog planiranja i urbanog identiteta. Pritom je važno jačati ulogu tribina, okruglih stolova, e-savjetovanja i ostalih oblika dijaloga s javnošću te savjetodavnih referenduma građani se trebaju cjelovito i pravodobno informirati o svim razvojnim projektima, a u realizaciji tog cilja valja konstantno raditi na poboljšanju komunikacije i uvođenju novih, suvremenih komunikacijskih kanala poput društvenih mreža i drugih tehnoloških mogućnosti.

Davor Žic / PodUčkun.net

error: Content is protected !!