Omogućeno proširenje željeznice i lakše gospodarsko ulaganje: Usvojen prostorni plan @ Matulji

Prostorni plan u fokusu...

Prostorni plan u fokusu…

Najveći zahvat koji se planira promjenama ovog plana je izgradnja željezničke infrastrukture od međunarodnog značaja, odnosno proširenje pruge Rijeka – Šapjane, koji će otvoriti i mogućnost za organizaciju prigradskog prometa vlakom.

Matulji – Izmjenama Prostornog plana uređenja Općine Matulji, temeljnog prostorno-planskog dokumenta koje je na nedavnoj sjednici usvojilo Općinsko vijeće, omogućeno je lakše poslovno ulaganje, osobito u proizvodne djelatnosti. Ukinuta su određena ograničenja koja su postojala i povećane veličine čestica i maksimalne izgrađenosti, a uvedena je i mogućnost izgradnje podzemnih etaža, osobito u zonama nešto udaljenijim od ”prvih susjeda”.

– U građevinskim zonama naselja nije bilo moguće prenamijeniti postojeće poslovne građevine u stambene, što je predstavljalo ograničenje pri uređenju i sanaciji povijesnih jezgri, a sada je to omogućeno, kazala je Tatjana Rakovac iz Urbanističkog studija Rijeka, dodavši da ukupne promjene u planu nisu opsežne iako je procedura trajala dugo zbog potrebe dobivanja svih nužnih suglasnosti.

Tatjana Rakovac

Tatjana Rakovac

Najveći zahvat koji se planira promjenama ovog plana je izgradnja željezničke infrastrukture od međunarodnog značaja, odnosno proširenje pruge Rijeka – Šapjane.

– Sadašnji koridor pruge od 20 metara nije dovoljan za izgradnju drugog kolosjeka i sve zahvate koji se planiraju. Tim promjenama bi se stvorili i uvjeti za organizaciju gradskog i prigradskog željezničkog prometa na toj relaciji, kao i prijevoz većih količina tereta iz Zagrebačke obale, a Općini je zona Miklavija u tom smislu posebno zanimljiva, kazala je Rakovac.

Javna rasprava po ovom planu provedena je još krajem prošle godine i rezultirala je sa 22 primjedbe na plan, od kojih su 2 primjedbe u potpunosti prihvaćene, djelomično prihvaćeno tri. Pet primjedbi je odbačeno, a ostale se nisu odnosile na ovu tematiku. Alan Ujčić, vijećnik HDZ-a i mještanin Šapjana pitao je kako se u ovom dokumentu regulira opasni i drugi otpad.

– Mislim da na tom pitanju nismo ništa mijenjali, a postojeći plan sadržavao je odredbu da se kod gospodarenja otpadom mora voditi postojećim zakonskim propisima, koji su iz dana u dan sve rigorozniji i stroži. Time se na području Općine ne bi trebalo dogoditi ništa što bi bilo opasno za okoliš i zdravlje ljudi, istaknula je Rakovac.

Davor Žic / PodUčkun.net

error: Content is protected !!