Prijedlozi za brži razvoj: Ulaganje u poslovne zone, jačanje kapaciteta uprave i poboljšanje standarda života @ Matulji

Gajanići

Gajanići

Pripremljen je i popis 36 projekata vrijednih ukupno 310 milijuna kuna koji se planiraju realizirati u razdoblju do 2020. godine, s time da su neki – poput uređenja Jankovićeva dolca i proširenja groblja Rukavac već praktički realizirani, a drugi poput proširenja školske zgrade u Matuljima ili izgradnje kanalizacijske mreže u tijeku.

Matulji – Dobar geostrateški položaj, odnosno gospodarska i prometna važnost Općine Matulji spada među najvažnije snage ove jedinice lokalne samouprave identificirane u analizi postojećeg stanja kao podlozi za izradu razvojnog programa koji je trenutačno na javnoj raspravi.

promet_zaobilaznica_2016_matulji

U SWOT analizi kao snage su, između ostalog, istaknuti i pozitivni demografski procesi, natprosječan indeks razvijenosti, poduzetnička raznovrsnost i razvijenost infrastrukture i poduzetničkih zona, što je samo po sebi dovoljno da definira prvi pravac razvoja Matulja: korištenje lokacijskih prednosti i aktivacija dosad neiskorištenih poslovnih zona te poticanje gospodarstva. To je i glavna prilika istaknuta u analizi, uz koje su spomenuti i mogućnosti snažnijeg razvoja turizma te poticanje poljoprivredne djelatnosti, stočarstva i agroturizma kao motora razvoja ruralnog dijela općine.

Međutim, na putu do razvoja stoje i brojne slabosti Matulja, koje dijelom proizlaze iz veličine same općine, pa se tu ističu raspršenost i brojnost naselja, neujednačeni razvoj urbanog i ruralnog područja i koncentracija stambenih i gospodarskih zona u jugoistočnom dijelu općine. No, dio slabosti identificiran je i kod lokalne uprave, pa su tu izrađivači istaknuli neadekvatno upravljanje općinskom imovinom, nekoordinirani razvoj javne infrastrukture, neadekvatnu socijalno-kulturnu infrastrukturu, potrebu za unaprjeđenjem i optimizacijom administrativnih procesa u Općini te potreba za usavršavanjem ljudskih potencijala i razradom sustava motivacije. Kao još jedna slabost navedeno je nepostojanje integriranog turističkog proizvoda.

amfiteatar_matulji_2016 (1)_01

Kao ključna prijetnja razvoju, uz one koje vrijede za čitavu Hrvatsku – poput birokratskih prepreka, neusklađenosti zemljišnih knjiga i slaboj koordinaciji lokalne i državne uprave – naglašena je blizina ostalih poduzetničkih zona u županiji, koje bi mogle preuzeti dio gospodarskog potencijala Matulja.

Na temelju takve analize, izrađivači strategije definirali su tri ključna pravca razvoja Matulja – prvi je jačanje konkurentnosti poduzetništva ubzranim razvojem poslovnih zona, poboljšanjem turističke ponude i osnaživanjem ruralnog dijela općine, drugi je usmjeren ”prema unutra” odnosno fokusiran na osnaživanje administrativnog kapaciteta javne uprave, a treći vezan uz unaprjeđenje životnog standarda stanovnika, prvenstveno kroz jačanje društvene, kulturne, zdravstvene te socijalne politike.

oleg_butkovic_matulji_cvor_a7_mario_cikovic_vedran_grguric_josip_skoric_depolo-2_01

Pripremljen je i popis 36 projekata vrijednih ukupno 310 milijuna kuna koji se planiraju realizirati u razdoblju do 2020. godine, s time da su neki – poput uređenja Jankovićeva dolca i proširenja groblja Rukavac već praktički realizirani, a drugi poput proširenja školske zgrade u Matuljima ili izgradnje kanalizacijske mreže u tijeku. Među projektima koji su u pripremi je izgradnja Dječjeg vrtića Rukavac, uređenje centra i izgradnja Kulturnog centra Matulji, obnova planinarskog doma Lisina, izgradnja vatrogasnog doma, proširenje groblja u naseljima matuljskog zaleđa, izgradnja dječeg vrtića i proširenje kapaciteta osnovne škole u Brešcima, izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe, revitalizacija Park šume Lisina… Planiran je i daljnji razvoj infrastrukture, pri čemu je najzanimljivija plinifikacija Matulja, kao projekta za koji je dio infrastrukture već pripremljen.

– Postoji cijeli niz projekata koji su trenutno u fazi projektne ideje te je većinu njih planirano sufinancirati sredstvima iz EU fondova. Vrijeme realizacije navedenih projekata ovisiti će o uspješnosti aplikacije na sredstva iz EU fondova, stoji u strategiji.

Cjeloviti dokument, sa svim navedenim mjerama, objavljen je na službenim stranicama Općine Matulji.

Davor Žic / PodUčkun.net

error: Content is protected !!