Tko je nadležan za tužbu protiv Festivala?


Općinski sud u Opatiji otklonio je (barem zasad) mogućnost da odlučuje o eventualnim nepravilnostima u izboru ravnatelja Festivala Opatija, po tužbi jednog od kandidata.

Opatija – Općinski sud u Opatiji proglasio se nenadležnim u odlučivanju o tužbi Berislava Jankovića protiv Festivala Opatija, proslijedivši predmet nedavno osnovanom Upravnom sudu u Rijeci. Zanimljivo je da dužnost ravnatelja toga suda obnaša bivši gradski pročelnik Službe za upravni razvitak Alen Rajko, te da je upravo on Jankovića uputio da ”pravdu” u ovom slučaju može tražiti putem Općinskog suda.
– Osoba koja je podnijela pritužbu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju. Tužba se podnosi Općinskom sudu u Opatiji, stoji u dopisu kojim je popraćena odluka o izboru Rajne Miloš za ravnateljicu, a koju je po ovlasti Upravnog vijeća Festivala Opatija potpisao Alen Rajko.
Međutim, sutkinja Vesna Katarinčić u svojoj odluci smatra da Upravni sud odlučuje o ”tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela”, te će se stoga riječkom Upravnom sudu proslijediti i ovaj slučaj. Janković ipak vjeruje da bi u ovom predmetu odlučivati morao Općinski sud u Opatiji, pa je i u svome dopisu naveo kako je ”Sud krivim tumačenjem zakona donio rješenje u kojem se je proglasio ”stvarno nenadležnim”, a za ”stvarno i mjesno nadležni proglasio Upravni sud u Rijeci”. Zakon o ustanovama u čl. 42. st. 3. određuje nadležnost Upravnog suda samo u slučaju da je ravnatelja imenovala Vlada RH, nadležno ministarstvo ili predstavničko tijelo lokalne ili područne (regionalne) samouprave, što u slučaju, po meni nezakonitog, imenovanja ravnatelja Festivala Opatija očito nije slučaj”.
Pokušaj Berislava Jankovića da ”istjera pravdu” oko izbora ravnatelja Festivala tako je zapeo na prvom koraku, a tek treba vidjeti koji će se sud prihvatiti ovog ”vrućeg krumpira”.
Davor Žic / Liburnija.net

error: Content is protected !!