U očekivanju novih ‘mastodonata’: Čak 13 lokacija u Opatiji ima ‘posebne uvjete gradnje’

Vijećnica s liste Ive Dujmića, Zorica Sergo, kazala je kako se svašta događa u prostoru i kao primjer dala višestambenu zgradu na šest etaža koja se gradi na području Carmen Sylve, gradonačelnik Dujmić kazao je kako prema prostornom planu iz 2007. godine čak 13 lokacija ima posebne uvjete gradnje.

Opatija – Gradski su vijećnici jučerašnju sjednicu, sukladno epidemiološkim mjerama, održali u Centru Gervais, a najveći interes izazvale su teme vezane uz stanje u prostoru. Čak četiri sata trebalo je Vijeću da apsorbira prvu temu, odnosno Izvješće o stanju u prostoru Grada Opatije za razdoblje 2015. – 2018. godine, a u to su vrijeme uključena i vijećnička pitanja koja su često bila posvećena upravo prostorno-planskim temama.

Vijećnica s liste Ive Dujmića, Zorica Sergo, kazala je kako se svašta događa u prostoru i kao primjer dala višestambenu zgradu na šest etaža koja se gradi na području Carmen Sylve, gradonačelnik Dujmić kazao je kako prema prostornom planu iz 2007. godine čak 13 lokacija ima posebne uvjete gradnje. To je šokiralo predsjednika Gradskog vijeća Fernanda Kirigina, ujedno i predsjednika Odbora za prostorno planiranje, koji je kazao da za to prvi puta čuje i pitao zbog čega se to nije našlo u dosadašnjim izmjenama Prostornog plana koje su usvajane tijekom proteklog desetljeća.

Dujmić, ali i pročelnik Zdenko Tupanjac, poručili su kako je to morao znati, ali i kako se sada ništa ne može napraviti jer investitori imaju pravo dozvolu zatražiti prema postojećim pravilima, stoga se može očekivati još „mastodonata“ na području Opatije.

Nakon duge rasprave, vijećnici su usvojili izvješće o stanju u prostoru, koje su izradili su stručnjaci Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, a predstavili Gorana Ljubičić i Vedran Radić.

Zanimanje je pobudio podatak da Grad Opatija ima velike rezerve neizgrađenog građevinskog područja. Od 717 hektara građevinskog područja na teritoriju Grada tek je 63 posto izgrađeno i stoga se građevinsko područje do daljnjeg ne treba širiti. Broj stanovnika i dalje opada, a procjenjuje se da je 2018. godine u Opatiji bilo manje od 11 tisuća stanovnika. Raste broj stanovnika treće dobi, u Gradu Opatiji živi više žena nego muškaraca. Po stupnju obrazovanja Opatija spada u vrh PGŽ-a: čak 30 posto stanovnika ima visoko obrazovanje, a njih 60 posto  je završilo srednju školu. Opatijska je Nova cesta, s 18 tisuća vozila dnevno, među najopterećenijima u Hrvatskoj. Izvješće konstatira i da je priobalni pojas vrlo razvijen, dok se postavlja pitanje nedovoljne razvijenosti zaleđa.

Tijekom aktualnog sata raspravljalo se i o problemu oko prodaje okućnica te nejasnoća koje vladaju u toj domeni, a dogovoreno je kako će se toj temi posvetiti zasebna točka na nekoj od sljedećih sjednica Vijeća. Zanimljivo rješenje ponudio je nezavisni vijećnik Neven Varljen, koji je umjesto prodaje predložio da se vrijedne okućnice daju u dugotrajni najam.

Vijećnici su jučer dali suglasnost na Odluku o upisima i mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020/2021. Postupak i mjerila upisa ne mijenjaju se u bitnome u odnosu na upise za prošlu pedagošku godinu. Novina je način upisa jer će se provesti e-upisi, ali se ostavlja mogućnost upisa kao i do sada ukoliko roditelji nemaju uvjeta za online prijavu. Zbog zaštite osobnih podataka, rezultati će se objavljivati pod šifrom koja će prilikom prijave biti dodijeljena roditelju.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora. Ovim prijedlogom zakupnici i/ili korisnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije koji su obustavili obavljanje djelatnosti temeljem odluke Stožera civilne zaštite RH i/ili temeljem preporuke gradonačelnika o obustavi rada, za razdoblje trajanja mjera suzbijanja zaraze COVID-19 virusom, oslobođeni su obveze plaćanja mjesečne zakupnine za razdoblje trajanja mjera zaštite. Cilj je ove Odluke ublažavanja negativnih posljedica širenja virusa COVID-19 za sve poslovne subjekte, odnosno pravne i fizičke osobe na koje se neposredno odnosi zabrana rada. Iako se nalazimo u fazi popuštanja mjera, svjesni smo ekonomskih poteškoća s kojima će se poslovni subjekti susreti, a osobito imajući na umu da se poslovanje i u fazi popuštanja mjera ne može ostvariti u punom opsegu, čulo se na sjednici. Ovom Odlukom mjera pomoći oslobođenja od obveze plaćanja mjesečne zakupnine produžit će se i za mjesec svibanj, odnosno zaključno s datumom 31. svibnja 2020. godine. Grad Opatija će ovom mjerom ostvariti manje prihoda na ime zakupnine u ukupnom iznosu od 2.683,140,00 kuna.

Usvajanjem Prijedloga Odluke o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom poslovni subjekti bit će oslobođeni i od obveze plaćanja komunalne naknade za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom završno s danom 31. svibnja 2020. godine. Prihodi Grada Opatije od poslovnih subjekata na ime komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti na koje se odnosi ova Odluka za prvih 6 mjeseci iznose 5.747.950,12 kuna. U prvim mjesecima 2020. godine do dana prijedloga ove Odluke naplaćeno je 996.914,64 kuna komunalne naknade. Sveukupni financijski učinak na proračun za razdoblje do kraja lipnja tekuće godine procijenjen je na -3.551.433,21 kuna.

Na jučerašnjoj sjednici usvojen je i Prijedlog Odluke o preimenovanju dijela Ulice Viktora Cara Emina u Iki u Ulicu Sveti Nikola. Mjesni odbor Ika podnio je 25. veljače prijedlog da se dio postojeće Ulice Viktora Cara Emina u Iki, od glavnog pravca ulice do crpne stanice Vrh Ike i hotela Ikador izdvoji u zasebnu ulicu s imenom Sveti Nikola. Prijedlog je uslijedio na inicijativu trgovačkog društva Auto Zubak d.o.o. Zagreb, koji je vlasnik novootvorenog hotela Ikador u Iki, a radi izbjegavanja problema koji im se pojavljuje u poslovanju zbog činjenice da istoimena ulica postoji i u naselju Opatija, što im izaziva probleme u dostavi pošte.

Opatijski Vijećnici Održali Sjednicu U Gervaisu

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank

Trgovački lanac najavio gradnju centra na Kuku iduće godine

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net