U OKU KAMERE Tržnice zatvorene, zbog strogih higijenskih mjera dugi redovi ispred butiga

Naime, kako ovaj trgovački lanac kapilarno pokriva naš kraj, a butige imaju u Rupi, Klani, Saršonima, Permanima, Marčeljima, Jušićima, Lignju, Dobreću, Mošćenicama, Mihotićima te na Grobinšćini, trenutno su pregovori s brojnim OPG-ovima o mogućnosti plasmana njihove robe na police Radnikovih butiga, obzirom da su morali prekinuti rad na tržnicama. Opatija, Lovran – Centralno mjesto kupovine … Continue reading U OKU KAMERE Tržnice zatvorene, zbog strogih higijenskih mjera dugi redovi ispred butiga