Dujmić pred izbore tražio prijedloge građana za prostorne izmjene, pa ih sve odbacio – Prihvatio zahtjeve investitora

Dujmić pred izbore tražio prijedloge građana za prostorne izmjene, pa ih sve odbacio – Prihvatio zahtjeve investitora

Među stotinama pristiglih prijedloga, gradonačelnik je u razmatranje uzeo samo dva: one vezane uz lokacije hotela Amfora i hotela Belveder.

Dok se interesima investitora uglavnom ide u korist, građanima zahtjevi „ne prolaze“. Među stotinama pristiglih prijedloga, gradonačelnik je u razmatranje uzeo samo dva: one vezane uz lokacije hotela Amfora i hotela Belveder.

Opatija – Prostorni plan i urbanistički plan Opatije bit će jedne od glavnih tema na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Opatije. Nakon dvanaest godina vladavine Ive Dujmića, devastacija prostora koja je pokrenula i masovnu reakciju građana, trebala bi biti zaustavljena strožim uvjetima gradnje. No, pitanje je koliko će ti postroženi uvjeti imati utjecaj na očuvanje prostora, budući da je velik broj investitora već zatražio dozvole za gradnju po postojećim, liberalnijim kriterijima.

No, dok se interesima investitora uglavnom ide u korist, građanima zahtjevi „ne prolaze“. Pred izbore 2017. godine, gradonačelnik Ivo Dujmić pozvao je građane da daju inicijative za izmjenu prostorno-planske dokumentacije. Međutim, ogromna većina zahtjeva građana je odbačena nakon tri godine razmatranja. Među stotinama pristiglih prijedloga, gradonačelnik je u razmatranje uzeo samo dva: one vezane uz lokacije hotela Amfora i hotela Belveder. Tom prilikom izmjene je zatražio i hotel Navis, no njihov prijedlog je tada obacio. Naknadno je, ipak, promijenio stav i predložio usvajanje zahtjeva hotela Navis, ali i odbijanje zahtjeva hotela Amfora.

– Točno je da je na Javni poziv za podnošenje inicijativa za izmjenu prostorno planske dokumentacije 2019. godine pristigao veliki broj prijedloga za izmjenu prostorno planske dokumentacije i da u ovoj fazi većina prijedloga nije uvažena, jer su se prijedlozi odnosili upravo na širenje građevinskih područja. Tada sam predložio, a Gradsko vijeće je to podržalo, da se izmjenama plana omogući realizacija dva nova hotela na zapuštenim lokacijama, Beleveder i Amfora, a zahtjev hotela Navis je podnesen naknadno, odgovorio je gradonačelnik Dujmić na naš upit. Nije objasnio zbog čega je u međuvremenu promijenio stav, pa u prijedlogu nove prostorno-planske dokumentacije, koja će se danas naći na Vijeću, traži da se Navisov zahtjev odobri, a Amforin je odbacio.

U odgovorima na pitanja u ranijem tekstu o izmjenama prostorno-planske dokumentacije objavljenom na ovom portalu, Dujmić je odgovorio kako od Odbora za prostorno planiranje nije dobio amandmane na predložene planove. Međutim, iz zapisnika Odbora od 2. ožujka, vidljivo je kako Odbor traži da se iz konačnog prijedloga plana briše povećanje gabarita hotela Navis i omogućenje prenamjene poslovnih u stambene prostore u garaži Slatina.

– Razmatrajući takav stav Odbora izmijenio sam konačni prijedlog UPU-a naselja Opatija, nakon sjednice Odbora, tako da sam za garažu Slatina utvrdio mogućnost promjene samo jedne etaže poslovnih prostora u stambenu namjenu. Navedeno nije u koliziji s mojom izjavom jer se prijedlog amandmana može uputiti tek nakon upućivanja plana Gradskom vijeću na donošenje, a takav prijedlog amandmana nije donesen na sjednici Odbora (nije dobio potrebnu većinu glasova na Odboru) nakon što sam plan uputio na Gradsko vijeće, kazao je Dujmić, ustvrdivši pak u dijelu koji se odnosi na hotel Navis da „prijedlog Odbora koji se samo deklaratorno zalaže za suradnju s gospodarstvenicima i omogućavanje razvoja držim malicioznim i zlonamjernim“.

 

error: Content is protected !!