Žmergova konferencija Ne okolišaj! ponudila odgovore na nedoumice oko projekata školskih vrtova