Impressum

PodUckun.net je regionalni news magazin sa svakodnevnim objavama tekstova, fotografija i video-priloga.

Izdavač:

Media level 41 d.o.o.
Dr. Ivana Poščića 29
OIB: 03887093216
Opatija, 51410

Adresa redakcije: Trg M. Tita 1

Kontakt: infoliburnija@gmail.com

Glavni urednik: Nikola Cvjetović

Izvršni urednik: Marin Aničić

Suradnici: Miroslav Krpan, Marin Ružić, Sanja Tumara, Matej Mrass, Ivana Grabar, Marin Aničić, Sanja Monar, Marina Pauletić, Jasmina Salamun, Radovan Trinajstić, Kristina Tubić, Mladen Sinožić, Serena Calderara Cvjetović, Iva Grbac, Velid Đekić, Jan Bernd Urban i dr. sc. Amir Muzur

Live video prijenosi/Novinet.tv: Igor Modrić, Robert Kalčić / Pro rec

Fotografi: David Kurti, Marin Aničić, Marin Ružić, Damir Zamaklar, Robert Kalčić,Tomislav Zemanek

Izrada i dizajn stranica: More idea d.o.o.

PodUčkun.net zadržava sva autorska prava na objavljene materijale. Svako neovlašteno kopiranje sadržaja i preuzimanje materijala je podložno sudskim tužbama. Više u uvjetima korištenja sadržaja.

Sadržaj na PodUčkun.net blogu objavljuje se od 15. listopada 2009.

Kontaktirajte uredništvo putem e-mail obrasca ako želite da i vaši materijali budu predstavljeni javnosti putem naših internet stranica.