27 posada zajedrilo na 13. Trofeju Nino Gasparinic @ Lovran