Enrico Marotti dočekan u Voloskom, svjetska bronca stigla je u DSNM