Izložbom „Arheološka nalazišta i povijesni lokaliteti istočne Turske“ na postamentima na Korzu započeo 4. Tur fest