Projektom LiberIN nastavljena promocija sporta i sportske rekreacije za osobe sa invalidititeom