Različitost je najveće bogatstvo koje možemo imati: Održana promocija interaktivne i edukativne slikovnice i pjesme 'vidimo sE'