Korištenje vode iz hidranata za privatne namjene nije dopušteno

Autor: Andrea Načinović 01.08.2022

hidrant

Pozivaju se građani da, ukoliko primijete neovlaštenu upotrebu vode iz hidranata na vodouslužnom području KD VIK-a da prijave.

Rijeka - Kako ističu u Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija, korištenje vode iz hidranata za privatne namjene nije dopušteno te pozivamo korisnike da pitku vodu koriste isključivo iz vlastitih priključaka spojenih na vodoopskrbnu mrežu. Napominjemo kako se korištenje vode iz hidranta bez odobrenja isporučitelja vodnih usluga smatra neovlaštenim korištenjem usluge javne vodoopskrbe u kojem slučaju isporučitelj ima pravo od neovlaštenog korisnika tražiti naknadu štete.

Pozivaju se stoga građani da, ukoliko primijete neovlaštenu upotrebu vode iz hidranata na vodouslužnom području KD VIK-a, nazovu broj telefona 051/353-222 ili pišu na e-mail adresu pr-info@kdvik-rijeka.hr, odnosno pozovu policiju i podnesu kaznenu prijavu zbog krađe vode.