Kreću radovi u Adamićevoj, ali i poseban dvosmjerni prometni režim preko Rive

Autor: Nikola Cvjetović 05.07.2023

U prvoj fazi radovi će se izvoditi od spoja na izvedeni kolektor u Krešimirovoj ulici, pokraj restorana Indeks, do izlaza na Žabici.

Rijeka - Kreće prva faza rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje Adamićeve ulice. U sklopu rekonstrukcije državne ceste DC 8, u subotu, 8. srpnja započinju građevinski radovi I. faze na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje Adamićeve ulice. Riječ je o radovima od spoja na izvedeni kolektor u Krešimirovoj ulici, pokraj restorana Indeks, do izlaza na Žabici.

Rekonstrukcija vodoopskrbe i odvodnje Adamićeve ulice dio je većeg projekta Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija pod nazivom „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ vrijednog 233.799.649,88 EUR, koji se u visini od 71,33 % sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije.

„Radi se o značajnom i velikom projektu koji predstavlja jedno od neznačajnijih ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu na području Hrvatske, a čijom će provedbom građani ostvariti brojne benefite. Njime je predviđena izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda na Delta, gradnja i rekonstrukcija preko 200 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica, uz izvođenje radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe. Realizacijom ovog projekta funkcionalnost vodoopskrbe i odvodnje bit će značajno unaprjeđenja, što ne bi moglo biti postignuto bez ovakve vrste radova“, kazala je privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i promet Grada Rijeke Maja Malnar.

Uz pročelnicu Malnar, radove su predstavili direktor Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija Andrej Marochini, koordinator za provedbu projekta aglomeracija Rijeka Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija Alen Miličević te Sergije Babić, projektant prometnog elaborata. Konferenciji za medije prisustvovale su i Silvana Sorić, rukovoditeljica Poslovne jedinice Rijeka Hrvatskih cesta te predstavnik Hrvatskih voda, te Ana Šuljić Brajčić, voditeljica projekta ispred Hrvatskih voda.

Investicija je ukupno vrijedna 8,5 milijuna eura.

S obzirom na to da se uz vodoopskrbu i odvodnju, na ovoj dionici rekonstruira kolnička konstrukcija i signalizacija te gradi sustav oborinske odvodnje, kao i u slučaju rekonstrukcije Krešimirove ulice, za ovu investiciju provedena je zajednička nabava KD Vodovod i kanalizacija, Hrvatskih cesta i Grada Rijeke.

Radovi su ugovoreni s tvrtkom GP KRK d.d., a ukupno su vrijedni 8.446.721,75 eura. Uz EU sredstva financiraju se i vlastitim sredstvima KD-a Vodovod i kanalizacija, Grada Rijeke i Hrvatskih cesta. KD Vodovod i kanalizacija tako izdvaja ukupno 6,8 milijuna eura (vlastitih i EU sredstava), Grad Rijeka 406.472 eura, a Hrvatske ceste 1,2 milijuna eura.

Usluga nadzora ugovorena je s tvrtkom Rijeka projekt d.o.o. u ukupnom iznosu od 89.687,44 eura (Vodovod i kanalizacija 37.162,39 eura, Hrvatske ceste 43.234,45 eura i Grad Rijeka 9290,60 eura).

Od uvođenja u posao (1. lipnja 2023.), izvođač radova pristupio je izradi izvedbenog projekta te preostale neophodne dokumentacije koja je potrebna za početak građevinskih radova. Između ostalog, izvođač je dostavio prijedlog prometnog rješenja. Rok izvođenja radova je 13 mjeseci od uvođenja izvođača u posao.

„Realizacija ovih radova zahtijeva i privremenu regulaciju prometa. Budući da se radovi izvode na važnim prometnicima i središtu grada, kojem gravitira velik broj i građana i poslovnih subjekata, apeliramo na strpljenje i razumijevanje građana. Očekujemo da će biti određenih zastoja i gužvi, ali će svi biti pravovremeno obaviješteni kako o eventualnim promjenama dinamike izvođenja radova, tako i o svim tijekovima prometnih regulacija. Prometnim rješenjima se pristupilo vrlo pažljivo te su obuhvaćeni su svi subjekti koji gravitiraju centru grada, što uključuje i dostavna vozila“, apelirala je pročelnica Malnar.

KD Vodovod i kanalizacija:

U I. fazi, radovi će se izvoditi od spoja na izvedeni kolektor u Krešimirovoj ulici, pokraj restorana Indeks, do izlaza na Žabici.

Projektom je predviđena izvedba dionice kolektora metodom bezrovne ugradnje (bušenje i vodoravno utiskivanje cijevi) koja zahtijeva izvedbu dviju jama za smještaj bušećih garnitura za bezrovnu ugradnju, jedne kod restorana Index te druge na Žabici. Također, u ovoj I. fazi predviđeno je građenje opskrbnog vodovoda klasičnim iskopom s bezrovnom ugradnjom ispod pruge.

Bezrovna gradnja znači da nema otvorenih kanala, već ulazne i izlazne građevinske jame kroz koje se utiskuju cijevi kanalizacije.

Direktor Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija Andrej Marochini istaknuo je kako će se metoda bezrovne izgradnje po prvi puta upotrijebiti u Rijeci.

„Radi se o tehnologiji mikrotuneliranja, odnosno polaganja kolektora na dubini od četiri do pet metara. Radi se o podzemnoj ugradnji cijevi pomoću mehaničkog uređaja koji ima bušeću glavu i hidrauličko potiskivanje s daljinskim upravljanjem. Ovom metodom imat ćemo utjecaj mora na radove, ali nećemo imati utjecaj instalacija kao što smo imali u Krešimirovoj ulici. Vjerujem da će nam ova tehnologija omogućiti da napravimo radove u zadanim rokovima, s obzirom da se radovi izvode u samom centru grada“, kazao je direktor Marochini, naglasivši kako su na starim zgradama, koje se nalaze u okruženju radova, položeni senzori kako bi se utvrdio utjecaj ovih radova na objekte koji su građeni prije više od sto godina.

Alen Miličević, koordinator za provedbu projekta aglomeracija Rijeka KD Vodovod i kanalizacija, naglasio je kako je tehnologija mikrotuneliranja izabrana zbog velikih dubina na koje se moraju položiti instalacije, ali i smanjenja vibracija koje bi mogle utjecati na stare zgrade.

„Radovi metodom mikrotuneliranja se izvode na način da se bušeća glava iz ulazne jame utiskuje u teren 3 metra, a kroz cijev izlazi pijesak te se utiskuje sljedeća cijev. Dakle, niti u jednom se trenutku neće dogoditi da taj teren ispod ostane nezapunjen – kako se kopa, tako se utiskuje nova cijev. Zato je ta tehnologija puno sigurnija za postojeće objekte. Ulazne jame su dimenzija oko 6 puta 4 metra te će se napraviti njihova zaštita, jer moraju biti vodonepropusne. Ukoliko ta tehnologija ne bude primjenjiva, posebice kod Kapucinske crkve, radit će se betonske kade koje će se velikom dizalicom spuštati u teren. Iz jedne bušeće jame se buši oko 160 metara“, kazao je Miličević.

S daljnjim napredovanjem radova, uvest će se II. faza nove privremene prometne regulacije, a sa zatvaranjem Adamićeve ulice za sav promet započelo bi se u rujnu 2023. godine. Tada će se promet iz Adamićeve preusmjeriti na ulicu Riva, gdje će biti zastupljen dvosmjerni režim kretanja vozila.

Radovi na kanalizaciji će se izvoditi bezrovnom ugradnjom, dok će se radovi na vodoopskrbi koja se postavlja pliće, izvoditi klasično, kopanjem rova.

Sveukupno, prvom i drugom fazom, od spoja na izvedeni kolektor u Krešimirovoj ulici do izlaza u Ribarsku ulicu, predviđena je izgradnja jednog kilometra transportnog kolektora, rekonstrukcija postojećih kolektora, rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u duljini 870 m te rekonstrukcija sekundarnih vodovodnih cjevovoda.

Također na lokaciji između prometnog otoka i pješačke zone Jadranskog trga predviđa se izgradnja podzemnog kišnog preljeva „Roda“, s pripadajućim cjevovodima. Uz navedeno, izvodit će se radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog kolektora u Henckeovoj ulici i rekonstrukcija vodovoda u Scarpinoj ulici koje će u iznosu od 358.398,45 € financirati KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Za vrijeme izvođenja II. faze radova, dostava robe i pošiljki za poslovne i privatne subjekte bit će omogućena kroz bočne ulice: Zadarsku, Splitsku i Zanonovu ulicu te ulicu Ignacija Henckea. Svim navedenim ulicama moći će se prometovati do početka izvođenja radova na istočnom bočnom privozu, nakon čega će najmanje jedna od navedenih ulica biti otvorena za promet dostavnim vozilima. Također, za vrijeme izvođenja radova bit će stalno dostupna voda iz vodoopskrbe mreže, i to prikapčanjem korisnika vodovoda na rezervni sustav, tzv. „mimovod“, a vodoopskrba će biti zaustavljena samo dva puta: kad mimovod bude postavljan i kad bude uklanjan.

Hrvatske ceste:

Ugovoreni radovi Hrvatskih cesta odnose se na radove na kolničkoj konstrukciji dijela Scarpine, Adamićeve i Trpimirove ulice duljine 650m izvedbom armirano betonske ploče i novih asfaltnih slojeva, ugradnju novih rubnjaka, izvedbu novih nogostupa te izvedbu nove vertikalne i horizontalne signalizacije.

Radovi ugovoreni od strane Hrvatskih cesta planiraju se započeti nakon izvedbe dijela radova ugovorenih od strane KD ViK-a i Grada Rijeke.

Grad Rijeka:

Grad Rijeka ugovorio je radove rekonstrukcije oborinske odvodnje područja Adamićeve i okolnih ulica. Projektom je predviđeno na najnižim točkama kolničke konstrukcije postaviti nove slivnike (7 komada) dok će se postojeći slivnici pregledati i očistiti do potpune funkcionalnosti te zamijeniti slivničke rešetke zajedno s obnovom betonskog prstena rešetke i prilagoditi je novom rubu ceste.

Na mjestima ugibališta kod autobusnih stajališta Palazzo Modello i Trg Republike Hrvatske projektirane su linijske oborinske rešetke kako bi se spriječilo nakupljanje vode uz rubnjake na mjestima gdje se često nalazi veći broj građana uz cestu.

Na samom početku zahvata u Scarpinoj ulici predviđena je izgradnja novog oborinskog kolektora u duljini od 52 m, koji će zamijeniti postojeći mješoviti kolektor.

Planirano je izvesti i rekonstrukciju dijelova nerazvrstanih cesta odnosno južnih dijelova privoza u Splitskoj i Zadarskoj ulici ukupne duljine od 0,723 km na način da se izvede nova oborinska odvodnja sa slivnicima, konstrukcija kolnika i nogostupa te pripadajuća vertikalna i horizontalna signalizacija.

Građani će o svim eventualnim izmjenama dinamike izvođenja radova i regulacije prometa za dostavna vozila biti pravovremeno informirani kako bi se na vrijeme mogli pripremiti.

REGULACIJA PROMETA: I. FAZA

Prva faza nove privremene prometne regulacije zabranjuje promet kroz krajnje sjeverni prometni trak, od Trpimirove ulice preko nadvožnjaka do križanja Krešimirove ulice s Ulicom Blaža Polića.

Smjer zapad–istok vodi se južnim prometnim trakom u dijelu od privoza Manzonijeve ulice te se neposredno ispred podvožnjaka uspostavlja postojeće stanje sa dva prometna traka. Smjer istok-zapad se na trgu Žabica devijacijom svodi na jedan prometni trak kroz podvožnjak, a postojeće stanje uspostavlja se na semaforiziranom privozu – Ulica Blaža Polića.

Alternativni prometni pravac je „sjeverni koridor” (Ulica Žrtava fašizma).

„Uz jamu kod Kapucinske crkve će se izvršiti devijacija postojećih prometnih traka, a da bi to mogli napraviti, potrebno je postojeće prometne otoke pretvoriti gotovo u potpunosti u kolne površine. To će biti prvi pripremni radovi da bi se uopće mogao osloboditi prostor za formiranje građevnih jama“, kazao je Sergije Babić, projektant prometnog elaborata.

FAZA II – dvosmjerno ulicom Riva do Zadarske ulice

U drugoj fazi uvodi se zabrana prometa u Adamićevoj i Scarpinoj ulici do privoza Zadarske ulice. Promet smjera zapad-istok svodi se na dva južna traka ulice Riva, a promet smjera istok-zapad vodi se ulicom Riva po dva sjeverna prometna traka do Zadarske ulice kojom se priključuje na postojeći režim prometa Trpimirovom ulicom.

Za vrijeme izvođenja II. faze radova, dostava robe i pošiljki za poslovne i privatne subjekte bit će omogućena kroz bočne ulice: Zadarsku, Splitsku i Zanonovu ulicu te ulicu Ignacija Henckea. Svim navedenim ulicama moći će se prometovati do početka izvođenja radova na istočnom bočnom privozu, nakon čega će najmanje jedna od navedenih ulica biti otvorena za promet dostavnim vozilima.

O PROJEKTU „POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA“

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ predstavlja jedno od najvećih ulaganja u komunalnu infrastrukturu u Republici Hrvatskoj, a njime je predviđena izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda na Delti, gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica uz izvođenje radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe. Radi se o 233.799.649,88 EUR vrijednom projektu koji se u visini od 71,33 % sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije.

Radovi koji se izvode u sklopu projekta podijeljeni se na funkcionalna područja – komponente. Trenutno se radovi izvode na 4 komponente.

Komponenta A obuhvaća radove na zapadnom dijelu grada Rijeke, ugovoreni su s tvrtkom Godina d.o.o. u iznosu od 28.522.945,91 EUR. Izvedeni su radovi na području kompleksa Benčić, a izvode se radovi na glavnim prometnicama Rijeka – Viškovo (Škurinjska cesta, Pehlin), Krnjevu, Gornjem Zametu, Liburnijskoj ulici te u zelenom pojasu na području Martinkovca.

Komponenta C obuhvaća radove na području Grada Rijeke, ugovoreni su s tvrtkom GP Krk d.d. u iznosu od 36.132.223,21 EUR. Radovi su u početnoj fazi i trenutno se izvode na području Ulice Bok, Minakov put, a kreću radovi u ulici Obitelji Sušanj, te Dolčić i Plitvičkoj ulici.

Komponenta D obuhvaća radove na području Grada Kastva i manjim dijelom područje Grada Rijeke, a komponenta E obuhvaća radove na području Općine Viškovo.

Radovi za komponentu D su ugovoreni s tvrtkom GP Krk d.d. u iznosu od 23.242.822.,04 EUR a radovi za komponentu E su ugovoreni s tvrtkom Godina d.o.o. u iznosu od 24.206.703,92 EUR. U sklopu komponente D na području Grada Rijeke izvode se radovi na području Srdoča (A.B. Šimića, Tonžino) te radovi u zelenom pojasu na području Martinkovca.

Planirani radovi KD VIK-a u Adamićevoj ulici nastavak su radova na izgradnji transportnog fekalnog kolektora i rekonstrukciji vodovoda kroz centar grada od kojih je dio izvršen 2020. godine u Krešimirovoj ulici u duljini od oko 1 km. Nastavak ove infrastrukture prema istoku, odnosno Uređaju za pročišćavanje na Delti, te prema zapadu, odnosno Zvonimirovoj i Liburnijskoj ulici, dio je zasebnih ugovora o radovima.

Više sa portala poduckun.net ...