[VIDEO] Županijska skupština PGŽ usvojila petogodišnji Strateški plan razvoja poljoprivrede

Autor: Nikola Cvjetović 27.09.2023

Foto PGŽ

Predloženo je ukupno 16 mjera, uz ostale, potpora osnivanju i razvoju OPG-a, okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda, potpore stočarstvu i izgradnji jednostavnih akumulacija i izvedbi sustava za navodnjavanje te sufinanciranje nabave poljoprivredne mehanizacije i opreme.

Rijeka - Županijska skupština PGŽ usvojila je Strateški plan razvoja poljoprivrede za razdoblje 2023. – 2027. godinu kojim se potiče multifunkcionalna poljoprivreda u svrhu razvoja ruralnog dijela županije.

Kako su prezentirali resorna pročelnica Alessandra Ban i u ime izrađivača Plana Sveučilišta u Splitu profesor Josip Gugić, uzimajući u obzir klimatske značajke tri županijske mikroregije, razvojna vizija oblikovana je u četiri strateška cilja: povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava; ublažavanje i prilagodba poljoprivrede klimatskim promjenama, očuvanje i revitalizacija poljoprivrednog zemljišta; razvoj ruralne ekonomije te poticanje inovacija i digitalizacije u poljoprivredi.

Predloženo je ukupno 16 mjera, uz ostale, potpora osnivanju i razvoju OPG-a, okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda, potpore stočarstvu i izgradnji jednostavnih akumulacija i izvedbi sustava za navodnjavanje te sufinanciranje nabave poljoprivredne mehanizacije i opreme.

Ocijenivši ga općenitim, dio vijećnika iznio je praktične prijedloge, među kojima, donošenje mjera „s terena“, stimuliranje proizvodnje kultura koje su u tradiciji, edukacija poljoprivrednika, dobivanje europskih oznaka kvalitete kao i težiti samodostatnosti u proizvodnji hrane.

Župan Zlatko Komadina podsjetio je da se po usvajanju dokumenta donose konkretni programi potpora te istaknuo da u javnoj raspravi nisu izneseni prijedlozi koji su se mogli čuti danas na sjednici. Smatra važnim da Županija ima krovni dokument koji je preduvjet aplikaciji na europske fondove.

Profesor Gugić mišljenja je da su Planom obuhvaćene iznesene sugestije posebno jer se pri njegovoj izradi vodilo računa o potrebama poljoprivrednih subjekata. Naglasio je da pojedine mjere funkcioniraju kao dopune nacionalnim te kao potpora manjim poljoprivrednicima.

Sukladno zaključku s protekle sjednice, direktorica Gordana Šimić Drenik prezentirala je izvještaj o poslovanju Kanala Ri istaknuvši da je ovo trgovačko društvo poslovnu godinu 2022. završilo u dobitku u iznosu od 708 tisuća kuna, što je najviše od 2013. godine te se može planirati pokriće gubitka iznad visine kapitala i pozitivna pozicija kapitala i rezervi u sljedeće 2,5 godine.

U živoj raspravi, vijećnici su iznijeli primjedbe na programske politike i upitnu samoodrživost te problematiku pronalaska kadra, međutim, iznijet je i stav da Kanal Ri treba cijeniti kao javni servis, a raspravljalo se sputava li većinsko vlasništvo Grada i Županije njegov razvoj ili mu pak doprinosi.

Župan Komadina komentirao je da Kanal Ri nije javna televizija već komercijalna televizija u većinskom javnom vlasništvu, a osnovan je radi lokalnih tema koje teško pronalaze prostor na nacionalnoj televiziji. Negirao je da je program pod utjecajem politike rekavši da u preko 200 ugovorenih emisija nije bio u niti jednoj, već su iste posvećene županijskim projektima, a bez istih, Kanal Ri bi bio u stečaju. Dugoročni kredit za opremu ističe idućeg mjeseca što će dati financijski polet, naglasio je župan iskazavši namjeru da se u budućnosti smanji broj županijskih emisija. Složio se da ima boljki, ali dojma je da su pomaci u dobrom smjeru.

Vijećnici su zaključno podržali napore za daljnjim radom ove televizijske kuće.

Vezano uz teme iz resora zdravstva, usvojen je županijski Plan zdravstvene zaštite čiji su prioriteti, uz ostale, prevencija i rano otkrivanje bolesti, suzbijanje zaraznih bolesti, promocija zdravlja starijih osoba i mentalnog zdravlja, prevencija rizičnog ponašanja, a od posebnog interesa je i osiguranje zdravog okoliša.

Usvojenim Nacrtom Mreže hitne medicine i sanitetskog prijevoza Ministarstva zdravstva hitna pomoć u Rijeci i Opatiji dobiva pet novih timova. Sukladno Nacrtu, jedan od timova T2 za grad Crikvenicu financirat će se od strane HZZO-a, a također se dodaje pet timova hitnog helikopterskog prijevoza i jedan tim pripravnosti hitnog medicinskog prijevoza. Broj timova u djelatnosti sanitetskog prijevoza ostaje na razini 26 timova, ali se Mrežom predviđa ugovaranje za četiri djelatnika u prijavno-dojavnoj jedinici sanitetskog prijevoza što se do sada nije ugovaralo sa HZZO-om.

Proširuje se i djelatnost Zavoda za hitnu medicinu PGŽ na djelatnost sanitetskog prijevoza, a Doma zdravlja PGŽ u dijelu specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, i to gastroenterologije, gerijatrije, ortopedije, pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije, neurologije, dermatologije i venerologije i paradontologije.

Podržan je i izvještaj o radu Župana za prvu polovicu 2023. godine te izvještaj o izvršenju polugodišnjeg financijskog plana Županijske uprave za ceste PGŽ dok polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna nije prihvaćen s obzirom mora biti donesen većinom glasova.

Pod prvom točkom današnjeg dnevnog reda 20. sjednice Županijske skupštine PGŽ održane u Hotelu Royal u Opatiji, na dužnost zamjenika člana Županijske skupštine PGŽ prisegnuo je Bojan Kurelić umjesto vijećnika Roberta Kurelića koji je temeljem osobnog zahtjeva mandat stavio u mirovanje dok se na vlastiti zahtjev Elena Bonas razrješila dužnosti potpredsjednice Odbora za gospodarski razvoj i infrastrukturu, a na tu funkciju imenovan je Robert Kurelić.

U okviru aktualnog sata otvoreno je niz tema, između ostalog i Prijedlog zakona o upravljanju pokretninama i nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske koji je trenutno na javnom savjetovanju, a prema kojemu bi se svi planinarski domovi koji nisu na područjima nacionalnih parkova i parkova prirode, dali na upravljanje jedinicama regionalne samouprave, za što je vijećnica Morena Lekan (Možemo) istaknula da je unijelo nemir u brojna planinarska društva. Župan Komadina odgovorio je da je o prijedlogu zakona već održana rasprava na kolegiju i pripremljene primjedbe te da domovi poput Snježnika i Risnjaka ostaju u nadležnosti nacionalnih parkova.

Vijećnik Robert Matić (SDP) istaknuo je primjer Koprivničko-križevačke županije koja je među prvima u Hrvatskoj unijela mjeru sufinanciranja troškova medicinski potpomognute oplodnje, uz pitanje planira li se u PGŽ provođenje takve mjere s obzirom na to da mladi parovi imaju sve veći problem s neplodnošću. Primorsko-goranska županija je pri osmišljavanju prve demografske mjere, dugoročnog priuštivog stanovanja za mlade obitelji u okviru koje će biti uređeni stanovi koncem listopada ove godine, imala u planu i sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje, istaknula je pročelnica Dragica Marač. Provođenje mjera planira se iduće godine na način da će se raspisati pozivi prema zainteresiranim JLS-ovima koje će onda Županija podržati s 50 posto iznosa troškova.

O mogućnosti osiguravanja sredstava umirovljenicima u vidu jednokratne pomoći, kao poklon povodom obilježavanja 30 godina osnutka Županije, govorio je vijećnik Sanjin Vrkić (HDZ) na što je Župan odgovorio kako je mnogim ljudima i institucijama potrebna pomoć no s obzirom na okolnosti porezne priče koja sve više opterećuje Proračun, teško je reći hoće li biti prostora za sve, ali da će se njegova inicijativa razmotriti.

Vijećnicu Gabrijelu Korjanac Kapšu (SDP) zanimalo je kako teku pripreme za skijašku sezonu na Platku na što je pročelnik Ljudevit Krpan odgovorio da radovi na žičari idu izuzetno dobro te da se upravo priprema tehnički pregled na novoj četverosedežnici, za koji se očekuje da će biti proveden tijekom desetog mjeseca, a paralelno se radi i na dobivanju uporabne dozvole. Vjeruje da će i ova skijaška sezona biti izuzetno kvalitetna i dobro posjećena na što zasigurno utječu ulaganja PGŽ u sustav zasnježenja i u novu opremu.

Aktualni sat iskoristio je i predsjednik Županijske skupštine Marko Boras Mandić koji se dotaknuo teme alohtone divljači na području županije kojeg je zanimalo planira li se županija uključiti s aktivnim mjerama i zašto se nije nastavilo s projektom razvoja uvođenja novih tehnologija u mapiranju i izlovu. Župan je naglasio da je to slojevit problem i da država ne dopušta nikakve druge metode, osim lovnih i da bez izmjene propisa nema cjelovitog rješenja. Nastavio je, da županija, u okviru svojih nadležnosti čini ono što može, pomaže poljoprivrednicima na razne načine, prije svega osiguranjem sredstava za kupnju opreme, hranilišta i probijanja šumskih puteva.

Vijećnik Franjo Butorac dao je prijedlog uvrštavanja sredstava u Županijski proračun koja bi bila namijenjena školama za provođenje aktivnosti na dijalektnim oblicima govora. Pročelnica Edita Stilin je istaknula da županija inače financira veliki broj takvih slobodnih aktivnosti i da će se prijedlog uzeti na razmatranje s čime se složio i Župan.

Bojana Kurelića zanimalo je da li je Županija upoznata s uvjetima novog ugovora o zbrinjavanju goriva iz otpada koje je sklopilo trgovačko društvo Ekoplus, na što je resorni pročelnik Ljudevit Krpan odgovorio da su takvi ugovori u nadležnosti uprave tvrtke, ali da će Županija zatražiti odgovore te ih dostaviti vijećniku Kureliću. Postavljeno je i pitanje zatvaranja dječjeg vrtića u Plešcima na što je odgovorio župan rekavši da je Županija na traženje gradonačelnika Čabra uložila 30.000 eura u uređenje prostora vrtića, a da je gradonačelnik sam donio odluku o zatvaranju vrtića, bez uključivanja gradskog vijeća u čijoj je nadležnosti donošenje takvih odluka.

Na sjednici Županijske skupštine, među ostalim, razmatralo se i više prijedloga o davanju koncesija na pomorskom dobru, dopune Prostornog plana PGŽ, Plan koncesija na pomorskom dobru za 2024. godinu i Odluke o osnivanju Savjeta mladih, a do kraja sjednice, sve preostale točke dnevnog reda su usvojene.

VIDEO

Više sa portala poduckun.net ...