Župan Komadina o novom Zakonu o upravljanju nekretninama u vlasništvu RH: Država nas pretvara u državnu upravu

Autor: Marina Pauletić 13.11.2023

Foto: arhiva

Župan je naveo kako je PGŽ u javnoj raspravi uputila niz primjedbi od kojih je pet prihvaćeno.

Rijeka - Župan Zlatko Komadina na redovitom susretu s novinarima osvrnuo se na prijedlog Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH koji je upućen u saborsku proceduru, a prema kojem se županijama i gradovima prepušta upravljanje nad državnim građevinskim zemljištem i građevinama, a sredstva ostvarena od upravljanja nekretninama dijele se na način da Republici Hrvatskoj pripada 60 posto prihoda, županiji na čijem je području predmetna nekretnina 20 posto te jedinici lokalne samouprave 20 posto prihoda.

Župan je naveo kako je PGŽ u javnoj raspravi uputila niz primjedbi od kojih je pet prihvaćeno, no mahom se radi o primjedbama procesne naravi, dok prijedlog o povećanju iznosa prihoda od upravljanja imovinom nije prihvaćen.

„Poslove su prebacili županijama na izvršavanje u ime i za račun države s tim da veći dio prihoda od prodaje ili drugih oblika raspolaganja imovinom ide državi. Država nas sve više pretvara u državnu upravu i preuzimamo sve više prenesenih poslova. Drugim riječima, država nas podržavljuje. Toliko o funkcioniranju samouprave. Dalo bi se na ozbiljnoj razini razgovarati što je danas u Hrvatskoj samouprava i gdje smo stigli s decentralizacijom“, poručio je župan.

Nadovezao se na Forum jedinica lokalne samouprave brdsko-planinskih područja koji je održan proteklog tjedna u Delnicma, a koji je okupio čelnike brdsko-planinskih gradova i općina na razini cijele Hrvatske, istaknuvši da su svi izrazili nezadovoljstvo provedbom Zakona o brdsko-planinskom području. Za primjer je naveo i Integrirani teritorijalni program za otoke u okviru kojeg je za otočne projekte na raspolaganju 31 milijun eura naglasivši da goranskim gradovima i općinama iznos sredstava za njihove projekte nije poznat .

Na početku susreta, župan je uputio čestitke skijašici Leoni Popović na osvojenom 2. mjestu na utrci svjetskog kupa u slalomu u Finskoj kao i nagrađenim turističkim djelatnicima iz PGŽ-a na Danima hrvatskog turizma održanim u Rovinju za koje je u pripremi poseban prijem na Danima Kvarnerskog turizma koji će se održati početkom prosinca.

Pročelnica UO za socijalnu politiku i mlade informirala je o rasporedu proračunskih sredstava za sufinanciranje redovnog poslovanja ustanova socijalne skrbi u 2023. godini. Kako je navela, ove godine iznos je daleko premašio sva dosadašnja sufinanciranja Županije, a kreće se oko milijun eura i ukazuje na nesrazmjer odluke o visini decentraliziranih sredstva i realnih troškova života. Naglasila je da Županija svake godine sufinancira upravo onu razliku kako bi krajnji korisnik platio cijenu koju si većina umirovljenika može priuštiti.

Podsjetila je da je II. rebalansom proračuna županijskim domovima raspoređeno 750 tisuća eura uglavnom za pokriće troškova rada, točnije rasta plaća temeljem kolektivnih ugovora i isplatu privremenog dodataka na plaći. Iako Županija nije bila uključena u pregovore, pročelnica je pozdravila rast plaća, međutim, ukazala je na to da trošak, umjesto iz proračuna države, ide preko leđa Županije.

„Već smo u prvom rebalansu rasporedili 130 tisuća eura te 100 tisuća eura iz redovnog proračuna za 2023. godinu što je ukupno 980 tisuća eura ove godine za sufinanciranje djelatnosti domova koje je Županija izdvojila iz svog proračuna“, ustvrdila je pročelnica.

Dodatno je navela da je Domu za starije osobe „Mali Kartec“ Krk odobren projekt sufinanciranja energetske obnove. Od ukupno prihvatljivih izdataka u iznosu od 2,8 milijuna eura osigurana su bespovratna sredstva u iznosu od 2,2 milijuna eura, odnosno sufinanciranje iznosi 80 posto. Razliku će pokriti Županija unutar dvije proračunske godine. Projekt energetske obnove obuhvatit će obnovu ovojnice zgrade, zamjenu stolarije, ugradnju dizalice topline, novog cjevovoda i drugo, a ostvariti će se ušteda primarne energije od čak 97 posto što će imati direktni utjecaj na financijsko poslovanje ustanove. Radovi počinju u prvom kvartalu sljedeće godine, očekivano vrijeme trajanja je 24 mjeseca, a s obzirom se svi radovi izvode vani, neće biti potrebe za selidbom stanara.

Pročelnica je izvijestila i o rezultatima provedbe demografske mjere dugoročnog, društveno priuštivog najma stanova. Kako je navela, Primorsko-goranska županija prva je pokrenula tu mjeru u okviru koje sufinancira obnovu stanova u vlasništvu gradova i općina koje se potom daju u najam mladim obiteljima. Kroz mjeru je do sada obnovljeno pet stanova, a na posljednjem natječaju, za obnovu su aplicirana dva stana u Gradu Vrbovskom te po jedan u Čabru i Rijeci.

„S ovim natječajem imamo devet stanova u koje je Županija uložila. To za početak nije malo. U jednoj godini riješiti stambeno pitanje za devet obitelji koji će najam plaćati svega 100 eura. U sljedećoj godini, kada nastavimo s tom mjerom, možemo očekivati 20 do 25 stanova, što je značajan pomak“, rekla je pročelnica.

Informirala je i o prijedlogu Odluke o sufinanciranju aktivnosti Ureda za mlade Primorsko-goranske županije u 2023. godini. Kako je navela, na Javni poziv pristigla je jedna prijava, ona Grada Vrbovskog koji namjerava uz financijsku potporu Županije u iznosu od od 6.147,00 eura opremiti prostor namijenjen mladima u društvenom domu u tzv. Kući Mance. Primorsko-goranska županija program Ureda za mlade prva je pokrenula 2014. godine i do sada je uređeno 14 informativno-edukativnih punktova čime je osigurana infrastrukturna mreža za rad s mladima, navela je pročelnica.

Pročelnica Vesna Čavar izvijestila je o aktualnostima iz resora zdravstva.

Primorsko-goranska županija nastavlja financirati specijalizacije, u konkretnom slučaju u pitanju su 22 specijalizacije u Domu zdravlja PGŽ za što je iz proračuna izdvojeno 651.000 eura. Inače, tijekom 2023. godine u Domu zdravlja PGŽ u provedbi su ukupno 54 specijalizacije, od čega 39 specijalizacija na primarnoj razini zdravstvene zaštite i 15 specijalizacija iz specijalističko- konzilijarne zdravstvene zaštite.

Thalassotherapiji Crikvenica raspoređuje se iznos od 60 tisuća eura za ulaganje i opremanje objekata. Sufinancirat će se servis bazenske tehnike i radovi na uređenju smještajnih jedinica u objektu „Lovorka“ te nabava novog dermatoskopa za ambulantu za dermatovenerologiju. Dermatoskop je iznimno bitan u radu Bolnice, naglasila je pročelnica, s obzirom na ugovorene usluge pregleda sa HZZO-om. Procijenjena vrijednost nabave novog uređaja iznosi 31.250,00 eura.

Dana je suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Zavodu za hitnu medicinu PGŽ za sklapanje ugovora za nabavu deset sanitetskih vozila. Temeljem provedenog postupka javne nabave, zaprimljena je jedna ponuda tvrtke CIB COMMERCE d.o.o. iz Buzeta ukupne vrijednosti 787.500,00 eura.

Više sa portala poduckun.net ...