Župan Komadina uskoro s premijerom Plenkovićem o sufinanciranju obnove Guvernerove palače

Autor: Sanja Tumara 08.07.2024

Foto: PGŽ

Županija je povećala izdvajanja za tehničku kulturu i sport, a ACES Europa prihvatio je kandidaturu Primorsko-goranske županije za naslov Europske regije sporta 2026.

Rijeka – „Primorsko-goranska županija namijenila je 120 tisuća eura za Program razvoja selektivnih oblika turizma. Bespovratna sredstava dodijelit će se putem javnog poziva lokalnim turističkim zajednicama koje mogu prijaviti projekte valorizacije povijesnog nasljeđa, kulture i tradicije i podizanja svijesti o važnosti očuvanja krajobraza“, izvijestio je na susretu s novinarima župan Zlatko Komadina.

Župan je naveo i da je Javnoj ustanovi Prirodi odobreno sklapanje ugovora za radove rekonstrukcije pješačkih mostova u zaštićenom području Vražji prolaz u vrijednosti od 180 tisuća eura bez PDV-a. Riječ je kompleksnim radovima zbog prirode terena i na lokaciji nije moguć pristup bilo kakvoj mehanizaciji te će se sve morati projektirati tako da bude prenosivo i spojivo na licu mjesta.

Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine raspisao je dva Javna poziva s rokom prijave 2. kolovoza 2024. godine, izvijestila je pročelnica Ermina Duraj.

Na Javnom pozivu za financiranje manifestacija, događanja i drugih aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata, ukupne vrijednosti 45 tisuća eura, moguće je ostvariti sufinanciranje u iznosu od 500,00 do 30.000,00 eura. Ukupna vrijednost Javnog poziva za dodjelu kapitalnih donacija dobrovoljnim vatrogasnim društvima i vjerskim organizacijama iznosi 110 tisuća eura. Od toga, polovica iznosa namijenjena je za uređenje i obnovu objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Gorskog kotara te polovica iznosa za vanjsku obnovu pročelja, krovova, stolarije i sličnih objekata vjerskih organizacija. Raspon sredstava za pojedinu kapitalnu donaciju kreće se od tisuću do najviše 20 tisuća eura.

PGŽ, „Europska regija sporta 2026“

Europska asocijacija ACES Europa prihvatila je kandidaturu Primorsko-goranske županije za titulu „Europska regija sporta 2026“, izvijestila je resorna pročelnica Sonja Šišić.

„Sada nam predstoji priprema takozvanog bid filea, dokumenta u kojem ćemo predstaviti sport Primorsko-goranske županije, aktivnosti i rezultate naših sportaša, sportsku infrastrukturu, ali i ciljeve koje bismo željeli postići kroz kandidaturu. Potom ćemo ugostiti Komisiju koja će doći u kontrolu svega onoga što navedemo. U prosincu ili siječnju 2025. očekujemo rezultate kako bismo imali skoro cijelu godinu pred sobom da se pripremimo i animiramo sve naše sportaše da u 2026. godini promoviramo i slavimo sport“, rekla je Šišić.

Pročelnica je najavila i da će se na sljedećoj sjednici Županijske skupštine naći prijedlog Izmjena Program javnih potreba u području tehničke kulture Primorsko-goranske županije za 2024. godinu za koji se, kao posljedica rebalansa proračuna, povećavaju sredstva za oko 40 posto, za iznos od 31 tisuću eura na ukupan iznos od 110 tisuća eura. Navela je da je riječ o formalno potvrditi dok se nazivi programskih područja koja će se dodatno financirati neće mijenjati.

Informirala je i da su rebalansom povećana sredstva za Goranski sportski centar s početnih 785 tisuća eura za otprilike 197 tisuća i to tako da je Platku namijenjeno oko 72 tisuće eura za povećanje plaća radnicima, nove info panele i smjerokaze na autocesti Rijeka – Zagreb te oko 125 tisuće eura za održavanje sportskih objekata u Delnicama.

Guvernerova palača, spomenik koji je zavrijedila Rijeka, ali i Hrvatska

Na sjednici Županijske skupštine razmatrat će se i prijedlog Odluke o financiranju projekta energetske obnove Guvernerove palače u Rijeci.

Kako je pojasnila ravnateljica Tamara Mataija, Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka za energetsku obnovu prošle godine odobreno je 3,5 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Međutim, kako je utvrđeno da je nužno izvesti i dodatne radove koji se odnose na sigurnost same građevine te da su cijene radova značajno porasle, za njihov završetak i povratak Muzeja u palaču nužno je osigurati dodatnih 2 milijuna eura iz Proračuna Primorsko-goranske županije do 2027. godine. S tim ciljem projekt je prijavljen na dodatni javni poziv za obnovu kulturne infrastrukture, a rezultati se čekaju, navela je ravnateljica.

Župan je komentirao da će na tu temu ovih dana imati sastanak s premijerom Andrejom Plenkovićem, kako bi ukazao da je Guvernerova palača spomenik nulte kategorije te da je u interesu Republike Hrvatske da ostvari sufinanciranje.

“Naš je interes da dobijemo sredstva na novom natječaju kojim bi pokrili nedostatna sredstva iz prvog natječaja. Udio sufinanciranja iznosi 85 posto tako da bi Županija i dalje sudjelovala s dva milijuna eura, međutim, za projekt obnove vrijedan 11 milijuna eura, a ne 3,5 milijuna eura. U interesu nam je da Guvernerova palača, koja nije bila ozbiljnije obnovljena od kada je izgrađena, bude spomenik koji su zavrijedili, ne samo naši Riječani, već i Hrvatska”, zaključio je župan.

Na pitanje novinara, pročelnica Šišić izvijestila je da je natječaj za direktora Goranskog sportskog centra još u tijeku, trenutno su pristigle tri prijave, a rezultati će biti poznati kroz desetak dana.

Više sa portala poduckun.net ...