Akcija mladih i Kvarnerska inicijativa o domu 'Prsten': Briga za starije sumještane je prioritet, a ne politička igra

Autor: Nikola Cvjetović 09.02.2023

Prema njihovim riječima način i trenutak predstavljanja ovog projekta jasno ukazuju da se radi o političkom projektu koji je već unaprijed osuđen na propast.

Rijeka - Primorsko-goranska županija je, u suradnji s Općinom Klana i nekolicinom ostalih jedinica lokalne samouprave iz tzv. „riječkog prstena“, prije otprilike dvije godine predstavila projekt budućeg doma za starije i nemoćne „Prsten“ koji bi se trebao graditi u prostoru bivše klanjske vojarne. Iza pompozno najavljenog projekta i navodne brige za starije sugrađane skriva se još jedan promašeni i potpuno krivo osmišljeni pokušaj da se preko leđa „zlatne generacije“ skupi pokoji politički bod i izbrišu svi grijesi ranije nebrige za navedenu populaciju, istaknuto je u uvodu tiskovne konferencije koju su održali općinski vijećnici Akcije mladih i Kvarnerske inicijative u Općini Klana Igor Iskra i Dražen Gajica te predsjednik Općinskog vijeća Općine Viškovo Bojan Kurelić.

- Sukladno zadnjim informacijama, predstavljenim na sastanku Koordinacijskog vijeća za ovaj projekt, planirani iznos investicije povećava se sa 100 na čak 150 milijuna kuna (20 milijuna eura) pri čemu se u potpunosti odustaje od prijave na trenutno otvoreni državni natječaj za financiranje ovakvih projekata zbog neusklađene i neadekvatno pripremljene dokumentacije. Navedeno znači da će se daljnje financiranje projekta vršiti isključivo iz županijskog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave uključenih u projekt. Također, prvotno predviđeni smještajni kapaciteti sada su smanjeni na 116 mjesta za stacionarne korisnike, pri čemu će smještaj biti dostupan samo za teško pokretne i nepokretne te osobe s demencijom. S obzirom da je samo u općinama i gradovima, koji trenutno sudjeluju u ovom projektu, evidentirano 165 ovakvih osoba te da postoje još brojne starije osobe koje nisu evidentirane ili ne zadovoljavaju ove specifične kriterije, a potrebno im je osigurati adekvatnu institucionalnu skrb, jasno je da je predviđeni smještajni kapacitet ovog projekta daleko ispod stvarnih potreba, istaknuo je Bojan Kurelić

- Želimo naglasiti da je ovo već treći pokušaj Županije da realizira neki projekt u prostoru bivše klanjske vojarne, pri čemu je na razne projektne dokumentacije i 3D-prezentacije utrošeno više od sto tisuća kuna. Sada se predviđa novo ulaganje u izradu novih idejnih rješenja i projekata što predstavlja novo rasipanje javnog novca. Jasno je da će to biti i novi promašaj, s obzirom da izuzetno loše planiranje navedenog projekta. Kao predsjednik Općinskog vijeća Općine Viškovo u ime Akcije mladih jasno ističem da ovakav projekt sigurno nećemo podržati niti ćemo podržati izdvajanje općinskih sredstava za realizaciju ovog projekta. Ovim putem i pozivamo ostale jedinice lokalne samouprave da dobro promisle da li žele u ovakvom projektu sudjelovati. Želimo jasno naglasiti da Akcija mladih i Kvarnerska snažno podupiru svaki projekt koji će na primjeren način riješiti problem trenutačno neadekvatne institucionalne i izvaninstitucionalne brige za naše najstarije sugrađane. Međutim, ne možemo prihvatiti ovakav projekt za koji još uvijek nemamo niti najosnovnije projekcije troškova rada, kao niti jasno definirane financijske i druge obveze svih partnera u projektu. Štoviše, nova procijenjena vrijednost projekta te izmijenjeni smještajni kapaciteti nas sada dovode do činjenice kako će se za jedno smještajno mjesto morati uložiti gotovo 1,3 milijuna kuna što predstavlja potpuno nerealan i neodrživ trošak, istaknuto je na tiskovnoj.

Prema njihovim riječima način i trenutak predstavljanja ovog projekta jasno ukazuju da se radi o političkom projektu koji je već unaprijed osuđen na propast.

- Prezentacija projekta održana je samo 5 mjeseci nakon što je Općinsko vijeće Općine Klana, na inicijativu načelnice Općine Klana i uz objašnjenje kako upravo projekti ovakvog tipa nemaju perspektivu u prostoru bivše klanjske vojarne, promijenilo prostorni plan i potencijalnu namjenu navedenog prostora te samo dva mjeseca prije prethodnih lokalnih izbora, pri čemu niti klanjsko općinsko vijeće niti županijska skupština nisu niti jednim slovom obaviješteni o projektu. U gotovo dvije godine od predstavljanja projekta održana su samo dva sastanka Koordinacijskog vijeća ovog projekta, posljednji tek prije nekoliko dana, što dovoljno govori s kolikom ozbiljnošću se pristupa ovom projektu. Pritom i dalje nemamo nikakvu garanciju, osim usmenih i pismenih obećanja, da će za mještane Općine Klana ili drugih partnerskih gradova i općina biti osigurane smještajne kvote, već postoji realna mogućnost da će navedene kapacitete, sukladno sadašnjoj praksi i važećim zakonskim propisima, popuniti osobe iz drugih dijelova naše županije. Sve navedeno upućuje kako ovaj projekt, svojim prevelikim i nejasno definiranim troškovima te zauzimanjem trenutno najvažnijeg prostora u Općini Klana, može dugoročno uništiti općinske financije i njezin razvojni potencijal, pri čemu bi u potpunosti mogla izostati bilo kakva značajna korist od projekta za naše sumještane. Svjesni smo važnosti ovakvih projekata, no kao klanjski vijećnici ne možemo dopustiti uništavanje naših infrastrukturnih resursa, stoga pozivamo na brzu i neodgodivu izmjenu ovog projekta prije nego što bude prekasno. Također, tražimo i da se svako daljnje odlučivanje o sudbini prostora bivše vojarne vrši uz konzultacije s općinskim vijećem i zainteresiranom javnošću, imajući na umu važnost ovog prostora za našu općinu i činjenicu da županijske i općinske vlasti već sedam godina nisu uspjele adekvatno iskoristiti taj vrijedan razvojni resurs, poručio je Igor Iskra

Kako ističu, sva su moguća rješenja za ovu situaciju, no oba zahtijevaju spremnost vladajućih struktura u Općini i Županiji da privremeno zaustave projekt u ovakvom obliku te se konzultiraju sa svojim predstavničkim tijelima i stručnim suradnicima.

- Također, jasno je i da odmah treba odustati od prenapuhane druge faze projekta, koja podrazumijeva gradnju smještajnih kapaciteta i popratnih sadržaja te se isključivo fokusirati na lakše izvedivu prvu fazu i kreiranje centra za izvaninstitucionalnu skrb. Smještajne kapacitete za svoje mještane moraju zasebno osigurati sve jedinice lokalne samouprave, imajući u vidu vlastite potrebe i mogućnosti, a racionalizacija poslovanja takvih pojedinačnih objekata može se postići kroz funkcionalno spajanje, djelomičnu komercijalnu namjenu i korištenje resursa planiranog centra za izvaninstitucionalnu skrb. Prvo rješenje, za kojeg se apsolutno zalažemo, podrazumijeva potpuno odustajanje od sadašnje lokacije i premještanje prve faze projekta u prostor stare škole na Podstrmcu, koja je u neposrednoj blizini planiranog dnevnog boravka za starije osobe (stara klesarija u Zatrepu), ili u zgradu stare škole u Studeni koja već godinama stoji neiskorištena, čekajući sve ne izgledniji projekt interpretacijskog centra Claustra. Daljnji razvoj prostora klanjske vojarne bi se potom mogao razviti sukladno rezultatima javnih rasprava i konzultacija sa zainteresiranom javnošću, dok bi prostori bivših škola u Podstrmcu ili Studeni mogli biti iskorišteni i za uređenje manjeg broja smještajnih jedinica za klanjske mještane starije dobi te za druge komplementarne sadržaje (centar za gerijatrijsku medicinu, centar za socijalne inovacije itd.). Drugo, kompromisno rješenje podrazumijeva uređenje centra za izvaninstitucionalnu skrb u prostoru bivše klanjske vojarne uz istovremeno planiranje drugih komplementarnih sadržaja koji bi osigurali adekvatno iskorištenje navedenog prostora na korist svih mještana Općine Klana. Pri tome prvenstveno podrazumijevamo uređenje centra za gerijatrijsku medicinu, novog vrtića, sportskih sadržaja (zatvoreno boćalište i dr.) te drugih sadržaja koji bi od navedenog prostora napravili novi društveni centar Općine. Zaključno, nadamo se da će odgovorne osobe brzo reagirati i izmijeniti sadašnji projekt kako bi izbjegli sve negativne posljedice koje su izvjesne ako se nastavi s planiranim aktivnostima. No, ukoliko Općina Klana i Primorsko-goranska županija i dalje budu ignorirale naše primjedbe i pozive na konstruktivan razgovor, pokrenut ćemo daljnje akcije u okviru naših zakonskih i demokratskih mogućnosti. Zatražit ćemo hitnu sjednicu općinskog vijeća, s temom sadašnjeg stanja projekta doma za starije i nemoćne, te ćemo inzistirati da se na istu omogući pristup svim zainteresiranim mještanima Općine Klana. Ukoliko i nakon toga ne uočimo bilo kakve pomake i spremnost odgovornih osoba u općini za razgovor i korekciju nedostataka projekta, razmotrit ćemo i druge demokratske akcije, poput peticije i referenduma, zaključio je Dražen Gajica.

Više sa portala poduckun.net ...