Antonja na Zvonećoj ovega utorka obilježit će početak pusta va Matujsken kraje

Autor: Marina Pauletić 13.01.2023

Kako je vavek tradicija Antonji obahajanje po konobah, ovo leto je i taj del oživel.

Zvoneća – Utorak, 17. jenara na Antonju na Zvonećoj se tradicionalno obilježava početak pusta va širen Matujsken kraje, a za ku se smatra da je i koren obilježavanja pusta na Liburnije. Da se užanca ne zatare ovo leto smo se si uključili va organizaciju i program Antonji na Zvonećoj. Udruga Domaća Užanca kao glavni nositelj organizacije, Udruga Zvonejski zvončari, Udruga Jarbola – ka će prezentirat vino, celo selo.

Program počinje na pet ur s kantanun mašun va Crekve sv. Antona ki se slavi 17. jenara i kemu je na čast od polovice 19. stoleća na Zvonećoj storena crekva.

Na 6 va škole održat će se otvorenje treće izložbi ka predstavlja Zvonejsku zvončarsku tradiciju.

Program se nastavlja na šest i pol podizanjen pusta va centre Zvoneće kega će upriličit promenadun od šatora do centra Zvoneći orkestar armunikaši škole Nike Polesa.

Nakon podizanja pusta na 7 ur va velen „grijanen“ šatore na igralište pul školi počinje fešta na kojoj nastupa Orkestar armunikaši škole Nike Polesa, Sakraboyski, Jože veš mašinov in prijatelji i Gustafi.

Kako je vavek tradicija Antonji obahajanje po konobah, ovo leto je i taj del oživel. Parićane su četire lokacije OPG Ružić, konoba Sušnji pul Zlatkota, Konoba Barbovi i konoba Miholjovi kade morete degustirat autohtono vino Jarbolu i razne domaće pijači a zabavit će Vas Niko Poles trio.

Osin Jarboli za ugostiteljski del va šatore pobrinut će se Zlatko s tradicionalnun gastronomijun i raznun pijačun.

Treba napomenut da je pokrovitelji ove manifestacije Općina Matulji i da pozivamo si pusni judi da se pridu na Zvoneću zabavit da se užanca ne zatare.

Više sa portala poduckun.net ...